Személyesen | Frissen 2021 | Bernát András: A rejtélyt szemlélve

Bernát András : A rejtélyt szemlélve

Bernát András még az első középiskolai éveiben is természettudományos pályára készült.  Röviddel azután, hogy eldöntötte, hogy mégsem ezt választja, elkészítette az első, fiatalkori, mesterséges környezetbe vagy tájba öntött, festett-akt fotóit, és ennek során kitartó odaadással figyelte az emberi testet és az azt közvetlenül körülvevő mikro-tájat, a látszólag érdektelen (mű)tárgyakat. Már ekkor tudta, hogy a létünk holisztikus megjelenítése hosszan tartó kísérletezést, csendes kontemplációt igényel. 
Életművében ezek az akár évtizedekig tartó kísérlet-idők is mind érvényes és értékes állomások, mert a közelítés egy-egy fázisát képviselik.

A mostani kiállítás anyaga a legutóbbi években készült, néhány esetben hetekkel a tárlat megnyitása előtt befejezett Tér-tanulmányokat mutatja be. 
A barokk eufória, a lent és fent találkozására vonatkozó vágy elementáris erővel van jelen, ugyanakkor megtörténik a befogadás-belátás is: elcsendesül az addig kívül rekedt tér, (…) 
Absztrakt és realisztikus kibékül, és az időbeliséget és a térbeliséget elvi érintethetetlenségük ellenére megszólító, bernáti megoldás születik: a két ismeretlen egymásba fonódik és egyértelmű jelenéseket szilárdít meg. 

Nem hinném, hogy absztrakt illuzionizmussal van dolgunk: a láthatatlanba bepillantást engedő akármilyen imágó a valóságnak éppúgy része, mint bármi más. Ezzel együtt, a földön állva, reálisan szemlélődve is tekinthetünk a legújabb festményekre: a cél a helyzetünk megértése és a szelíd rávilágítás elfogadása, amely a megértésből eredő belátás szükségességére, elkerülhetetlenségére hívja fel a figyelmünket.

 

Reischl Szilvia

a kiállítás kurátora

 

Frissen kiállításokkal – immár ötödször – a Műcsarnok az egy-egy térben, egy-egy művész, egy-egy kurátorral megvalósuló egyéni(!) személyes kiállításainak tereit egy időben összenyitja. Az „alkotás géniusza” fel kívánja tárni a tér-idő kereteit. Az átjárható „falak” a festészet, a plasztikai- és médiaművészet szinergiáinak szellemi kaland-élményét kínálják. Mostani tárlatunk pólusain is szeretné rendszerként újraértelmezni az alkotó folyamatokat térben és időben.   

2021. december 15. - 2022. február 13.
Jegyek
2021. december 8. - 2022. február 20.
Előző kiállítás

Valóra vált képzelet ׀ Gyulai Líviusz kiállítása

2021. december 18. - 2022. február 13.
Következő kiállítás

Visszaszámlálás – Barabás Márton művészete