Műcsarnok Könyvtár és Archívum

A Műcsarnok Könyvtár és Archívum 07.08 - 09.02-ig nem fogad külsős kutatókat. Amennyiben sürgős ügyről lenne szó, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, a megadott elérhetőségek egyikén, igyekszünk minél hamarabb segítséget nyújtani. 
Köszönettel: A Könyvtár Kollégái 
 
A Műcsarnok Könyvtár és Archívum látogatáshoz a lenti elérhetőségek egyikén előzetes regisztráció szükséges. 

OPAC: Online katalógus

 

Az online katalógusban lehetőség van böngészésre, illetve egyszerű és összetett keresésre is. A könyvek bibliográfiai leírásának nyelve magyar, tehát a tárgyszavas keresés nyelve is magyarul érhető el. Amennyiben egy adott témakörben szeretnének átfogó kutatást végezni, az önálló keresés mellett bátran kérjenek szakmai kutatást a könyvtárostól, előzetes bejelentkezés keretében. (Elérhetőségek)

Nyitva tartás:

Hétfő: 10:00-17:00
Kedd: 10:00-17:00
Szerda: 10:00-17:00
Csütörtök: 10:00-17:00
Péntek: zárva

Állományunkról

Könyvtárunk kutatókönyvtárként funkcionál és állományunk, két nagy részre osztható. A modern művészeti és művészetelméleti szakirodalom tematizált állományára, melyben szakkönyvek, kiállítási katalógusok és szakfolyóiratok szerepelnek, ez több mint 40.000 dokumentumot jelent. Illetve a Könyvtári Archívumra, mely a Műcsarnokban megrendezett kiállítások dokumentációját, valamint olyan egyéb budapesti, vidéki és külföldi kiállítások iratait őrzi és gyarapítja, amelyek rendezésében részt vett a Műcsarnok. A dokumentáció tartalmazza a kiállítások sajtó és média megjelenéseit, a grafikai anyagokat illetve képi és videó anyagait a kiállítás és a kiállítást kísérő programok keretében. A dokumentációk 1950-es évektől kezdve napjainkig, folyamatos utógyűjtés következtében minden évben 10-30 kiállítás archivált anyagaival egészül ki.

 Gyűjtőkörünk

 • 20-21. századi képzőművészetre vonatkozó irodalom;
 • magyar és külföldi kiállítási katalógusok;
 • művész-monográfiák;
 • egyes korszakokra vonatkozó összefoglaló művek;
 • művészetelmélet; építészeti-, fotó-, médiaművészeti-, iparművészeti témájú könyvek;
 • művészeti intézményekre, gyűjteményekre, gyűjtőkre vonatkozó irodalom.
 • a kutatók munkáját magyar és külföldi szakfolyóiratok, kézikönyvek, lexikonok, bibliográfiák, adattárak és a segédtudományok kiadványai segítik.
 • időszaki kiadványok, kéziratok, kisnyomtatványok, elektronikus dokumentumok, vizuális dokumentumok (videokazetta, DVD, diakép, fotó), audiokazetták, CD-k is találhatók gyűjteményében.

A könyvtárban elérhető adatbázisok

A Műcsarnok Könyvtár és Archívum, a Magyar Művészeti Akadémia által több online adatbázisra is előfizet az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) keretében, ezáltal helyben használva, a könyvtári hálózaton keresztül, az olvasók saját eszközein rendelkezésére bocsátja több ezer hazai és nemzetközi szakfolyóirat archív és kurrens számainak, illetve szakkönyveknek teljes szövegét.

Akadémiai Digitális Archívum (SZAKTÁRS)

Elérhetőség: www.szaktars.hu/akademiai/

A gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból. 

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag

A folyóiratok elérhetősége: www.akjournals.com

Az Akadémiai Kiadó 48 kurrens és 16 archív nemzetközi és hazai lapot tartalmazó csomagja széles merítésben közli a természet- és társadalomtudományok, valamint az orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit. A magyar kutatók kedvelt publikációs fórumának számító lapok kivétel nélkül referáltak, sok közülük impaktfaktorral rendelkezik, sőt van köztük olyan is, amelyik az adott tudományterület világszinten is legjelentősebb folyóiratává nőtt.

Az elérhető folyóiratok listája

Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ)

Elérhetőség: mersz.hu

Az Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatása közel 800 magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet és jegyzetet, valamint a Magyar Tudomány folyóirat 2017 óta megjelent számait tartalmazza teljes szöveggel. A művek választéka évente 100-200 címmel bővül. A felületen a kiadványok kereshető, egyénileg jegyzetelhető, hivatkozható formában szerepelnek.

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)

Elérhetőség: adtplus.arcanum.hu

Több száz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel a magyar tartalmakat biztosító adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is.

Balassi Kiadó (SZAKTÁRS)

Elérhetőség: www.szaktars.hu/balassi/

A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére. A folyamatosan frissülő adatbázisban több mint 900 önálló mű található meg jelenleg.

Gondolat Kiadó (SZAKTÁRS)

Elérhetőség: www.szaktars.hu/gondolat/

A folyamatosan bővülő, több mint 20 tudományterületet felölelő adatbázisban közel 800 történelem- és társadalomtudományi kiadvány érhető el, ez a Gondolat Kiadó 1990 óta megjelent könyveinek döntő részét lefedi.

JSTOR - ARTSTOR Digital Library

Elérhetőség: library.artstor.org/

Az ITHAKA művészeti adatbázisa világ egyik legnagyobb tudományos célú vizuális archívuma. A gyűjtemény tartalmazza vezető múzeumok és fotóarchívumok anyagát, több mint 2,5 milliós képanyagot tesz elérhetővé a világ művészeti örökségéről.

Kalligram Kiadó (SZAKTÁRS)

Elérhetőség: www.szaktars.hu/kalligram

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak közvetítője. Repertoárjában a szépirodalom mellett irodalomtörténeti, társadalom- és történettudományi, filozófiai-esztétikai munkák szerepelnek, a kiadványok száma megközelíti a 900 kötetet.

L'Harmattan Digitális Adatbázis

Elérhetőség: openaccess.hu

Az 1999-ben alapított L'Harmattan Könyvkiadó az elmúlt 21 évben mintegy 1900 tudományos szakmunkát adott ki, számos egyetemi és kutatóintézeti kiadvány, sorozat jelenik meg gondozása alatt, elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományi szak- és tankönyvek területén. Az elmúlt években évi mintegy 150-170 kötetet tett közzé, jelenleg több mint 150 könyvsorozatot gondoz. A L'Harmattan Digitális Adatbázis utódaként létrejött L'Harmattan Open Access és Archívum platformon a kiadó open access módon megjelent és előfizetett kiadványai egyaránt hozzáférhetőek.

Forrás: Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ)

 

 Műcsarnok Időgép

 

A Műcsarnok Könyvtárának hivatalos Facebook oldala Műcsarnok Időgépként üzemel. Az oldal egy virtuális időutazásra invitálja az érdeklődőket, melyben a jelenlegi kiállításokhoz és új kiadványainkhoz kötődve az archívum képi anyagából válogatva osztunk meg fényképeket, plakátokat, korabeli újságcikkeket és egyebeket.

Instagram

A legújabb információkért és szerzeményeinkért kövessék az Instagram oldalunkat, mucsarnok_konyvtar. Itt bepillantást nyerhetnek a könyvtár mindennapjaiba.

Mit nyújthatunk az érdeklődőknek?

A könyvtár hangulatos, egyteres kialakítása csöndes, nyugodt környezetet teremt a kutatók, hallgatók, szakdolgozók számára.

Az olvasói tér kialakítása alkalmas kisebb csoportos kerekasztal/szakmai beszélgetések megtartására. Illetve a modern művészet és művészetirodalmi szakgyűjteményhez kapcsolódó közép- és felsőoktatási tanulmányokat folytató diákok számára kiszervezett óratartást is biztosíthatunk kb. 20 fős létszámmal, amennyiben az oktatók igényt tartanak rá. 

A könyvtár története

Az 1956 óta működő intézményi könyvtár az 1980-as évek közepétől, Simon Zsuzsa könyvtáros vezetésével a kortárs képzőművészet és művészetelmélet irodalmának egyik legfontosabb lelőhelyévé vált a tervszerű állománygyarapításnak, valamint a külföldi és magyar csere-kapcsolatok kiépítésének köszönhetően.

Könyvtári csere program

Cserepartnereink között tudhatjuk országon elül többek között:

 • Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjteményét
 • Ludwig Múzeum Könyvtárát
 • Magyar Nemzeti Galéria Könyvtárát
 • Szépművészeti Múzeum Könyvtárát
 • ELTE Bölcsészettudományi Kar Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetét
 • Iparművészeti Múzeum Könyvtárát
 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtárát stb.

Külföldi cserepartnereink többek között:

 • Stedelijk Museum Library
 • Berlinische Galerie
 • Museo de Bellas Artes de Bilbao
 • Museo d’Arte Moderna di Bologna
 • Göteborgs Konstmuseum
 • Universalmuseum Joanneum
 • Neue Galerie Graz / Art Library  stb.

Amennyiben intézményi keretek között szeretne hivatalos cserepartneri kapcsolatot létesíteni keresse könyvtárunkat bizalommal.

BBS Archívum – Balázs Béla Stúdió

A Műcsarnok és a Balázs Béla Stúdió Alapítvány együttműködése révén a Műcsarnok Könyvtárba került közel 300 BBS film digitalizált másolata, amely a Könyvtárban megtekinthető. A Műcsarnok Könyvtárának állományába helyezett BBS filmek kizárólag a könyvtárban tekinthetők meg, sokszorosítás, illetve továbbadási joggal nem rendelkezünk.

BBS FILMEK DIGITALIZÁLT MÁSOLATAI A MŰCSARNOK KÖNYVTÁRBAN:

https://mucsarnok.hu/res/bbsfilmek.pdf 

Elérhetőségünk

Telefon: (+36 1) 460 7000/150 mellék

E-mail: gal.vivien@mucsarnok.hu, markovits.eva@mucsarnok.hu

Megközelíthető a Műcsarnok Dózsa György út felőli hátsó portáján át.

Kiegészítő szolgáltatások

Beiratkozás: Mindenki számára ingyenes

- szükséges okmányok: személyi igazolvány, lakcímkártya

- bejegyzéshez szükséges adatok: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

Helyben használat:

FÉNYMÁSOLÁS (A4/LAP): 15 FT

NYOMTATÁS (A4/LAP): 15 FT

SZKENNELÉS (800 DPI/OLDAL): 25 FT

FOTÓZÁS SAJÁT GÉPPEL: 500 FT/ALKALOM

ARCHIVÁLT DOKUMENTUMOK (PLAKÁTOK, KÉPEK STB.) REPRODUKCIÓS FELHASZNÁLÁSÁNAK FELTÉTELEI:

- Kötelező Kutatási/Felhasználási engedély kitöltése hivatalos aláírással, pecséttel (Műcsarnok és a felhasználói oldalról egyaránt)

- Díjak:

 • saját fotóssal: 3000 Ft
 • Műcsarnok munkatársa által: 8000 Ft

(Esetlegesen a kért mennyiség függvényében és az adott dokumentumok tartalmára, illetve elkészítésük idejére való tekintettel az árak változtatásának jogát fenntartjuk.)

UTALÁSSAL, E-MAIL SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ SCAN VÁLTOZATOK KÜLDÉSE

(a számlázási adatok megadásával, díjbekérővel, számla készítésével történik)

A szolgáltatás minimum díja:

- 1000 Ft/ 3 Euro (5 oldalt foglal magába),

- minden további oldal díja 170 Ft /50 Euro cent

Kiállítási kronológiák:

Műcsarnok (1896-2020)
Ernst Múzeum (1952-2013)
Kulturális Kapcsolatok Intézete Kiállítóterme, később Dorottya Galéria (1955-2009)
Fényes Adolf Terem (1953-1987)
Helikon Galéria (1972-1985)
Nemzeti Szalon (1951-1960)
Szinyei Terem (1958-1971)

1945 előtti Műcsarnok katalógusok a könyvtárban

 

Múzeumi könyvtárak katalógusa

Múzeumi könyvtárak katalógusa