Személyesen / Frissen 2021 - Kurátori tárlatvezetések I. | Antalffy Péter - Kucsora Márta | Fazakas Réka - Kazi Roland | Szegő György - Elekes Károly | Dekovics Dóra - Regős István | Kondor-Szilágyi Mária - iski Kocsis Tibor

A Frissen kiállításokkal – immár ötödször – a Műcsarnok az egy-egy térben, egy-egy művész, egy-egy kurátorral megvalósuló egyéni(!) személyes kiállításainak tereit egy időben összenyitja. Az „alkotás géniusza” fel kívánja tárni a tér-idő kereteit. Az átjárható „falak” a festészet, a plasztikai- és médiaművészet szinergiáinak szellemi kaland-élményét kínálják. Mostani tárlatunk pólusain is szeretné rendszerként újraértelmezni az alkotó folyamatokat térben és időben.  

A kurátorokat és a művészeket közös nyitó tárlatvezetésre hívtuk.

 

Incepció | Az anyagot formáló gondolat | Kucsora Márta kiállítása 

Kurátor: Antalffy Péter

Kucsora Márta kiállítása monumentális. Monumentális méretek, monumentális érzékelés, monumentális hatás. Absztrakt művei grandiózus léptékkel hívják a nézőt a mozgásra, a megfigyelésre, a képbe zuhanásra. Munkássága úttörő mind az érzékelést és fizikai törvényeket lebontó absztrakció megfogalmazásában, mind a modern festőnők művészeti kommunikációjában.  Az alkotó az utóbbi évtizedekben egyre távolabb szakad a mindennapok felismerhető gesztusainak és jelképeinek megformálásától. Ahogy növekszik vásznainak mérete, úgy veszi át a szerepet a nonfiguralitás, az érzéki vibrálás képeiben.

 

Az időtlenség terei | Kazi Roland kiállítása 

Kurátor: Fazakas Réka

Kazi Roland médiaművész kutatásai során egyaránt foglalkozik gyermekkora falusi környezetének máig élő hagyományaival és babonáival, ahogy a legkorszerűbb tudományos doktrínákkal és a különféle metafizikai irányzatokkal. Alkotásai a lehetséges valóságérzékelési módokról, a mozgás, a haladás, valamint a tér és az idő cáfolatáról, kifordított rendszerekről és gondolkodásmódról szólnak. Munkái időben és térben történő valódi mozgásokat mutatnak fel, melyek tudományos állításokat bizonyítanak, vagy azok lehetetlenségét szemléltetik. Életművében egyfajta folyamatos elmozdulást, fejlődést és elmélyülést figyelhetünk meg. 

 

Zavaró tényező| Elekes Károly kiállítása  

Kurátor: Szegő György

Elekes Károly jó ideje nem készít "friss" festményt, a rendbehozó gesztus során erős, mai iróniával él. A piktúra iránt érzett alázatával a művészet örök és jelenlegi formáit, tartalmait közvetíti mégis: "...a kompozíciós harmónia kedvéért a felület töredékes síkjának hiányait saját invenciómmal helyettesítem." - írja Elekes. Motivációjában a műtörténet toposzai segítik, de az előzményeket a nézőnek kell felfedezni.

 

Az eljövendő múlt | Regős István kiállítása 

Kurátor: Dekovics Dóra

Regős István életműve egyéni utat képvisel a kortárs magyar képzőművészeten belül: karakteres munkái szintetizálják a naiv, a szürrealista, a mágikus realista és a metafizikus művészet jegyeit. Műcsarnokbeli kiállításán az elmúlt néhány évben készült műveit mutatjuk be, így látható lesz a Bauhaus megalapításának centenáriuma alkalmából festett sorozata, Metropolisz képciklusának legújabb darabjai és a Trabant-kanapé objektegyüttese. Regős szokatlan képi elemeket – díszletszerű környezetet, néptelen tájakat, misztikus fényeket, emberi vonásokkal felruházott tárgyakat – ötvöző munkái különösségükön túl számtalan felismerési és ráeszmélési lehetőséget nyújtanak nézőiknek.

 

Éjszakai földet érés | iski Kocsis Tibor kiállítása 

Kurátor: Kondor-Szilágyi Mária

iski Kocsis Tibor kiállítása egységes munkaként szerepel, tehát a művész a műalkotásokat egységes szövegként – képszövetként – összefűzve, a saját gondolkodási metódusát vizsgálva tárja elénk. A képinstallációban láthatunk olaj-vászon képeket, szénrajzokat, fotókat és ezüstvesszővel készült rajzokat is. A művész egyrészt a természet jelenségeinek köréből válogatja a témáit, másrészt a művészet, illetve az emberi kultúra emlékei, maradványai közül. A képek ilyen bemutatása narratív tükörképet kínál a látogatónak: a kultúráról, a természet megfigyeléséről, az univerzum megfigyeléséről és a teremtett világról.

 

 

A kilenc Frissen tárlaton egy napon, két felvonásban, egymást követően lesznek a vezetések. A két program egy jeggyel, de külön regisztrációval látogatható!

 

Regisztráció erre a programra:

Személyesen / Frissen 2021 - Kurátori tárlatvezetések I. | Antalffy Péter - Kucsora Márta | Fazakas Réka - Kazi Roland | Szegő György-Elekes Károly | Dekovics Dóra - Regős István | Kondor-Szilágyi Mária - iski Kocsis Tibor | 2021. december 18. szombat 14.00 - 15.15 (google.com)

 

Regisztráció a 16 órai programra:

Személyesen / Frissen 2021 - Kurátori tárlatvezetések II. | Medve Mihály - Mózes Katalin | Szerdahelyi Júlia - Dréher János | Mayer Marianna - Gál András | Reischl Szilvia - Bernát András | 2021. december 18. szombat 16.00-17.00 (google.com)

2021. december 18. 14:00 - 15:15

Műcsarnok

Jegyek
2021. december 15. 18:00 - 20:30
Előző program

Műcsarnok Filmkör | Újrakezdés - A remény rabjai | Andrzej Wajda: Minden eladó

2021. december 18. 16:00 - 17:00
Következő program

Személyesen / Frissen 2021 - Kurátori tárlatvezetések II. | Medve Mihály - Mózes Katalin | Szerdahelyi Júlia - Dréher János | Mayer Marianna - Gál András | Reischl Szilvia - Bernát András