Az első aranykor | Az Osztrák-Magyar Monarchia festészete és a Műcsarnok

Matejko, Jan (Krakkó, 1838 – 1893, Krakkó) Reytan, Lengyelország eleste , 1866, olaj, vászon, 282 × 487 cm, ltsz.: ZKW/1048 Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Varsói Királyi Vár – Múzeum Fotó: © Andrzej Ring, Lech SandzewiczMatejko, Jan (Krakkó, 1838 – 1893, Krakkó) Reytan, Lengyelország eleste , 1866, olaj, vászon, 282 × 487 cm, ltsz.: ZKW/1048 Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Varsói Királyi Vár – Múzeum Fotó: © Andrzej Ring, Lech SandzewiczA budapesti Műcsarnok jubileumi kiállítással ünnepli épülete megnyitásának 120. évfordulóját. Az intézmény létrehozása és felavatása a Monarchia és Magyarország virágzásának idejére esett. Az első aranykor című tárlat e korszak festmény-remekeiből válogat. Az egykori duális államhoz tartozó nemzetek festészetét bemutató kiállítás Magyarország és Ausztria mellett Csehország, Lengyelország, Románia és Horvátország múzeumainak és magángyűjtőinek együttműködésével jött létre és közel 200 művel várja a közönséget. A megnyitó dátuma szimbolikus: 2016. november 21., Ferenc József halálának századik évfordulója.

A Műcsarnok megalapításának pillanatától nyitott volt a Monarchia egészének képzőművészetére. A most kiállított munkák, illetve alkotók jelentős része már megfordult korábban is az intézmény kiállítóhelységeiben. A századvég széles látókörű politikusai a kultúrának, ezen belül a művészeteknek mind a nemzet, mind az egyén életében rendkívül fontos szerepet szántak. A Műcsarnok múltjával foglalkozó érdeklődés napjainkban nem új keletű: részben magában a Műcsarnokban, részben az épület centenáriumának idején a Szépművészeti Múzeum Schickedanz-kiállítása kapcsán már elkezdődött az alapítás korának és az épület, illetve az intézmény építésének megidézése.

Szinyei Merse Pál (Szinyeújfalu, 1845 – Jernye, 1920) Patakpart, 1897, olaj, vászon, 90 × 80 cm, j.j.l.: Szinyei Merse P. 1897 Kovács Gábor Gyűjtemény, Budapest Fotó: © Kovács Gábor GyűjteménySzinyei Merse Pál (Szinyeújfalu, 1845 – Jernye, 1920) Patakpart, 1897, olaj, vászon, 90 × 80 cm, j.j.l.: Szinyei Merse P. 1897 Kovács Gábor Gyűjtemény, Budapest Fotó: © Kovács Gábor GyűjteményFerenc József uralkodásának ideje a folyamatos modernizáció korszaka volt Közép-Európában, nemcsak a gazdaságban, hanem a kultúrában is. E korban teremtődtek meg a modern társadalom intézményes alapjai a gazdasági és társadalmi élettérben és a művészeti szférában egyaránt. Eltérő ritmusban és eltérő hangsúlyokkal, de mindegyik nemzet politikai és gazdasági elitje aktívan közreműködött ebben a folyamatban. A soknemzetiségű birodalom uralkodójának halálával lezárult korszak szellemi öröksége a mai napig meghatározóan jelen van az európai utódnemzetek kulturális identitásában. Olyan művek születtek ekkor a nemzeti festészeti iskolákban, amelyek nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő alkotásai a korszak európai művészetének. Ferenc József kora a művészetek, és különösképpen a festészet valódi virágkora volt a Monarchiában. A Műcsarnokot működtető Országos Magyar Képzőművészeti Társulat a kiegyezés után folyamatosan jelentős támogatást kapott az államtól. Az 1896-ra felépült, a változó kiállító funkciókhoz azóta is sikeresen alkalmazkodó épülettel a kultúrpolitikának kettős célja volt: egyrészt rendszeres bemutatkozási lehetőséget biztosított a magyar művészek számára, másrészt ezzel az intézményi háttérrel a magyar képzőművészetet kívánta bekapcsolni a nemzetközi művészeti vérkeringésbe a Monarchián belül és azon kívül is.

Vaszary János (Kaposvár, 1867 – Budapest, 1939) Ádám és Éva, 1900, olaj, vászon, 214,3 × 195 cm, ltsz.: 85 Muzeul Judeţean Mureş – Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely Fotó: ©Muzeul Judeţean MureşVaszary János (Kaposvár, 1867 – Budapest, 1939) Ádám és Éva, 1900, olaj, vászon, 214,3 × 195 cm, ltsz.: 85 Muzeul Judeţean Mureş – Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely Fotó: ©Muzeul Judeţean MureşAz első aranykor című tárlat a párhuzamos nemzeti festészeti törekvések bemutatása mellett azt a folyamatot is illusztrálni kívánja, ahogy a Társulat tevékenységének segítségével kultúrpolitikusok, mecénások és művészek együttesen virágoztatták fel és tették a modern magyar kultúra részévé a képzőművészetet. A bemutatott stílusáramlatok megrajzolják a korszak és a Monarchia szellemi arculatát, az ízlés változásait. A jelentős külföldi múzeumok műtárgyaival kiegészített magyar anyag a szakemberek számára is tartogathat újdonságokat: a közvetlen összehasonlítás lehetőségét kínálja az egyes nemzetek közösen formálódó, de egyéni karakterjegyeket mutató festészetének párhuzamba állításával.Makart, Hans (Salzburg, 1840 – Bécs, 1884) Vadászat a Níluson, 1876., olaj, vászon, 275 × 456 cm, j.j.l.: Hans Makart, ltsz.: 5837 Belvedere, Bécs Fotó: © Belvedere, WienMakart, Hans (Salzburg, 1840 – Bécs, 1884) Vadászat a Níluson, 1876., olaj, vászon, 275 × 456 cm, j.j.l.: Hans Makart, ltsz.: 5837 Belvedere, Bécs Fotó: © Belvedere, Wien

A négy és fél évtized festészeti fejlődéséből ízelítőt adó jubileumi kiállítás a korszak fő stílustörekvéseit korszakokra bontva (historizmus, realizmus, modern törekvések szerteágazó szálai), kronologikusan mutatja be, kitérve a magyar mellett az osztrák, cseh, lengyel és horvát festészet jellemzőire. A magyar festészet alkotásait a szomszédos nemzetek művészeinek műalkotásaival együtt szemlélve kirajzolódnak a közös vonások, de a Monarchia népeinek a bécsi premoderntől eltérő karakterű művészete is. A korszak több remekművét felvonultató kiállítás különösen érdekes és látványos fejezete a 3 M-ként aposztrofálható festő-fejedelmek: Hans Makart, Jan Matejko és Munkácsy Mihály egy-egy monumentális alkotásának együttes bemutatása. E három nagy festő eltérő történelemszemléletet, világképet tükröző témákat hasonlóan izzó színvilággal feldolgozó képei együtt különleges élményt nyújtanak a nézőknek: érzékelhetővé válik, miért voltak ők a Monarchia historizmusának „festő sztárjai”.

A műveket kölcsönző jelentősebb közgyűjtemények:Auchentaller, Josef Maria (Bécs, 1865 – Grado, 1949) Tündér a pataknál, 1898–1899, olaj, vászon, 175×73 cm Villa Scheid in Vienna – The Victor & Martha Thonet Collection Galerie punkt12, Bécs Fotó: © amp, Wien, Andreas MaletaAuchentaller, Josef Maria (Bécs, 1865 – Grado, 1949) Tündér a pataknál, 1898–1899, olaj, vászon, 175×73 cm Villa Scheid in Vienna – The Victor & Martha Thonet Collection Galerie punkt12, Bécs Fotó: © amp, Wien, Andreas Maleta

Belvedere (Bécs),
Hrvatski Povijesni Muzej – Horvát Történeti Múzeum (Zágráb),
KHM-Museumsverband, Theatermuseum – Színházmúzeum (Bécs),
Moderna Galerija, Zagreb – Modern Galéria (Zágráb),
Muzeul Judeţean Mureş – Maros Megyei Múzeum (Marosvásárhely),
Muzeum Narodowe w Krakowie – Nemzeti Múzeum (Krakkó),
Muzeum Narodowe w Warszawie – Nemzeti Múzeum (Varsó),
Národní Galerie v Praze – Nemzeti Galéria (Prága),
Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum – Királyi Vár-Múzeum (Varsó)

illetve
Budapesti Történeti Múzeum, Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum,
Kovács Gábor Gyűjtemény,
Magyar Nemzeti Múzeum,
Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria.


A kiállításhoz több mint kétszáz oldalas reprezentatív katalógus készül, melyben Sármány-Parsons Ilonának, a tárlat tudományos kurátorának tanulmánya mellett Miszlivetz Ferenc, Szegő György és Tóth Ferenc írásai olvashatóak magyar, illetve angol nyelven.

Dávid Katalin megnyitó beszéde
Sármány-Parsons Ilona megnyitó beszéde
Sisa József megnyitó beszéde

Partnerek

2016. november 22. - 2017. március 12.

Műcsarnok

Jegyek
2016. november 5. - november 27.
Előző kiállítás

Kertek és műhelyek | Bencsik István és tanítványai

2016. december 2. - 2017. március 5.
Következő kiállítás

ENTER - a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) művészeti hallgatóinak kiállítása