Hírlevél

Név
E-mail
Adatkezelési szabályzat

Tájékoztató a hírlevéllel kapcsolatos adatkezelésről

Társaságunk honlapján, a hírlevelünkre való feliratkozással Ön ráutaló magatartással hozzájárul a nevének és e-mail címének elektronikus módon történő kezeléséhez. Hírlevél-szolgáltatásunk nyújtásakor tehát kizárólag ezt az adatkört kezeljük, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás alapján.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás feltétele jelen adatkezelési tájékoztató és Társaságunk adatvédelmi szabályzatának elfogadása, melyet egy jelölőnégyzet bejelölésével tehet meg. Az adatvédelmi jogszabályok betartására Társaságunk kiemelt figyelmet fordít, így ennek elmaradása esetén hírlevélre való feliratkozását elfogadni nem tudjuk.

Ezen előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján általában Társaságunkról és művészeti, kulturális eseményekről, hírekről, programokról, egyéb szakmai témáról küldünk hírlevelet az Ön részére, e-mail formájában. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a hírlevél-szolgáltatás üzemeltetésének végéig történik. Amennyiben Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulást szeretné visszavonni, úgy minden hírlevelünk végén megtalálható „leiratkozás” lehetőség kiválasztásával teheti ezt meg. A leiratkozási lehetőséget Társaságunk folyamatosan és ingyenesen biztosítja. A hírlevélről való leiratkozását követően személyes adatait nyilvántartásunkból haladéktalanul töröljük.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy Társaságunk semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség a Feliratkozót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott feliratkozásokat Társaságunk köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni.

Ön a kezelt adatok tekintetében tájékoztatást, szükség esetén helyesbítést kérhet, továbbá a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adatkezelés korlátozásához vagy az adatok törléséhez való jogával.

Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye: Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 37.; cégjegyzékszám: 01-09-884462; képviseli: Medgyes Piroska és Szegő György ügyvezetők együttesen), illetve a hírlevél-szolgáltatás nyújtásáért illetékes munkavállalói. Az adatkezelés helye ezen munkavállalók munkavégzési helye, illetve a Társaság központi szervere.

A hírlevéllel összefüggő adatkezelése során Társaságunk adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, észrevétel esetén megkeresését az alábbi e-mail címen várjuk: mucsarnok@mucsarnok.hu

Adatvédelmi szabályzatunk elérhető az alábbi weboldalon: www.mucsarnok.hu

Társaságunk adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu) fordulhat, illetve igényét bírósági úton is érvényesítheti. 

Adatvédelem

Adatvédelem