Metamorphosis Transylvaniae

A Barabás Miklós Céh fiatal művészeinek kiállítása

Kolozsvár viseli 2015-ben az Európa Ifjúsági Fővárosa címet. Az egyéves program célja, hogy megerősítse és támogassa az ifjúsági szervezetek aktív társadalmi részvételét egy fenntartható, felelős, befogadó városfejlesztés megvalósításában, összekötve Erdélyt, Romániát Európa nagyvárosaival. Ezt a célt szolgálja a Budapest Központ is, mely Kolozsvárt és az Ifjúsági Főváros projektet hívatott bemutatni a budapestieknek.

 

Az erdélyi magyar képzőművészek érdekvédelmi szervezete, a Barabás Miklós Céh az írók helikoni közösségének mintájára, annak égisze alatt alakult meg 1929-ben Kós Károly és Szolnay Sándor vezetésével, Bánffy Miklós támogatásával. A megalakulást követő évben, 1930-ban a Céh Kolozsváron, a Farkas utcai Teleki-palota termeiben mutatkozott be a különböző erdélyi régiók képviseletében jelentkező művészek – Kós Károly, Szolnay Sándor, Nagy Imre, Jándi Dávid, Udvardy Ignác, Gallasz Nándor, Podlipny Gyula és Varga Albert alkotásaival, majd később a fiatalok, András László, Andrásy Zoltán, Balázs Péter, Brósz Irma, Debitzky István, Erdei Erzsébet, Ferenczy Júlia, Incze István, Kós András, Kósa-Huba Ferenc, Makkai Piroska, Olajos István, Piskolty Gábor, Rodé Edit, Tollas Júlia – műveivel.

A Céh több évtizedes kényszerszünet után – egykori tagjainak, Abodi Nagy Béla festőművésznek és Kós András szobrászművésznek, a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészei Főiskola nyugalmazott tanszékvezető tanárainak kezdeményezésére – 1994 januárjában, 47 művész és elméleti szakember részvételével alakult újjá, az új korszak új követelményeinek figyelembe vételével, de a tradíciókhoz hűen.

A 2005. november 18-i székházavatás jelentős dátum a Céh életében: megszűnt a hontalanság állapota, s megindulhatott az a pezsgő szervezeti élet, a havi rendszerességgel megrendezett tárlatok, szakmai beszélgetések sorozata, amelyet a szervezetet Nagyváradról vezető Jakobovits Miklós Munkácsy-díjas festőművész már a kezdet-kezdetétől, élete végéig szorgalmazott.

 

A Barabás Miklós Céh célja ma a romániai magyar képzőművészek, iparművészek és műkritikusok közös érdekeinek megfogalmazása, érvényesítése és érdekképviselete. Képzőművészeti, iparművészeti és műkritikai tevékenységek nyilvántartása, dokumentálása, népszerűsítése. Az értékteremtő alkotói pályák ösztönzése és elismerése díjak létrehozásával. Mostani kiállításával a Céh és a vele együttműködő Műcsarnok szeretné ráirányítani a figyelmet az ifjú képzőművészek munkáira, tehetségük bemutatásával is támogatva őket további pályájukon.

 

Baász Orsolya (1980, Sepsiszentgyörgy) a bukaresti Képzőművészeti Egyetem grafika szakán tanult (1999-2003), mestere Mircia Dumitrescu. 1992 óta kiállító művész, első önálló tárlatát 2006-ban rendezték, legutóbbit pedig 2013-ban a Magma Galériában (Sepsiszentgyörgy).

Berze Imre (1985, Székelyudvarhely). A kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem monumentális kerámia szakán, illetve a temesvári Nyugati Egyetem formatervezői szakán tanult. 2001 óta kiállít, legutóbbi egyéni tárlatát Brühlben (Németország) rendezték 2013-ban. Fél tucat köztéri alkotása áll Erdélyben. A Pulzus és a Zereda művésztelep művészeti vezetője.

Éltes Barna (1981, Sepsiszentgyörgy) a Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanult (2000-2005). 2002 óta kiállító művész, legutóbbi önálló tárlatát a Partiumi Keresztény Egyetemen rendezték (2015, Nagyvárad). 2005-től Derkovits-ösztöndíjas. Tucatnyi köztéri alkotása látható Németországban és Erdélyben.

Lini Enikő (1981, Szatmárnémeti) a Kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem festészeti szakán diplomázott 2007-ben. 2007 óta kiállító művész. Csoportos kiállításon többek között Kolozsváron, Aradon, Szabadkán és Kyotóban vett részt.

Marincas Mira (1984, Szatmárnémeti) a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetemen tanult. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem film- foto-médiaszakán oktató.

Máthé László (1990, Kézdivásárhely). Jelenleg a Kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem mesterképzésének másodéves hallgatója. Első egyéni kiállítását a kolozsvári Minerva Házban rendezték meg 2013-ban.

 

2015. június 17. - szeptember 13.

Mélycsarnok

Jegyek
2015. április 25. - július 19.
Előző kiállítás

Itt és most

2015. augusztus 7. - szeptember 27.
Következő kiállítás

A szlovén kapcsolat