Károlyi Katalin énekművész Sinkó István „Jelenségek” című kiállításához kapcsolódó koncertje

Károlyi Katalin énekművész Sinkó István „Jelenségek” című kiállításához kapcsolódó koncertje

Műsor:

Guillaume de Machaut: Lay de plour

Kondor Ádám: Eberhard Wüllner: Geistliche Gesänge

Luciano Berio: Sequenza III

 

Sinkó István tollal, ecsettel belenyúl a saját fotóiba, színfoltokkal, vonalakkal rétegezi a képeket. A gesztusa kettős: elidegeníti a fényképeket egykedvű realizmusuktól, hogy azok a szabad kézzel festett formák és vonalak által új, személyes, a nézőpontot és a keretezést felvállaló, több dimenziójú valósággá, jelenséggé váljanak. A kiállítótérben tartott koncert is hasonló módon működik: a hang elszáll, a kép a falon marad – de a jelenlévők számára az elhangzó zene hozzákapcsolódik a képekhez, a befogadás újfajta élményét adja. Sinkó István gesztusához hasonló nagyvonalúsággal húzza meg Károlyi Katalin az est programjának szólóhang–rezonancia vonalait, amelyek az európai műzene egyik origóját jelentő, 14. századi Guillaume de Machaut-t az Eberhardt Wüllner álnév alatt rejtőző mai komponistával kötik össze, miközben áthaladnak a népzene iránt elkötelezett, magát modern komponistának nem gondoló múlt századi Luciano Berión, aki ugyanakkor a kortárs énektechnika egyik sarokkövét tette le. Az elhangzó művek szövegei a középkori szufizmust a kora reneszánsz szimbolikus udvari költészeten át összekapcsolják a közelmúlt szürrealista és dekonstruktív lírájával. Az énekhang kezelése a szétbontott zenei formától és tépett akusztikai megjelenéstől a rezignált, ugyanakkor a legmélyebb érdeklődéssel kitekintő eklekticizmuson át egy szigorú ritmikájú architektonikáig ível, s a jelenség mint az akusztikus képeket létrehozó hang egyszerre elmerül és tovaillan a pillanatban – mint a vonal a képben. (B. J. – K. K)

 

Biztosítsa helyét online vagy helyszíni jegyelővétellel: https://jegymester.hu/production/60572/mucsarnok-karolyi-katalin-sinko-istvan-kiallitasahoz-kapcsolodo-koncertje/6000643 

Belépőjegy 1600,- Ft, mely a kiállítás megtekintésére is jogosít. 
Szakmai jegy - csak a helyszínen váltható: 1000,- Ft

fotó©️Flor Garduño

2022. szeptember 22. 18:00 - 20:00
Jegyek
2022. szeptember 21. 18:00 - 20:30
Előző program

Műcsarnok Filmkör | Az idő | Volker Schlöndorff: A bádogdob

2022. szeptember 28. 18:00 - 20:30
Következő program

Műcsarnok Filmkör | Az idő | Gothár Péter: Megáll az idő