Külön ter(m)ek | BOJTI András | MÁS VILÁG

Külön ter(m)ek

Bojti András

Más világ –

a Földre vetített univerzális harmónia

 

Üvegszobrász, tértervező és filmes – konkrét és elvont, de leginkább összetett. Bojti András üveggel és corten-, illetve rozsdamentes acéllal formálja a kiterjedést, a térélményt éppen az üresség felosztásával demonstrálja, és mindehhez a teljesség érdekében hozzárendeli az élők sajátját, a mozgást, amelyet installációiban virtuálisan, de illuzórikus voltában is érzékletesen ragad meg.  A terébe lépő ember még halad az úton, miközben meg is érkezik – leginkább a belső világában létező, mások által aligha felfedezhető terra incognita-ból az alkotó által, és segítségével általunk is mintegy varázsütésre megszelídített, barátságos hellyé változott területre. 

Mindegy, hogy önállóan vagy építészekkel közösen tervezett munkákról van szó, a hely szelleme, illetve a helyre tett emelkedettség nem csak szakrális helyszínekre(1) komponált műveiben van jelen, hanem mindegyikben. Bojti a földfelszínhez közeli térben alkot, hiszen fizikailag ő sem tudja elérni a felfoghatatlant (space), ezt a hiátust azonban a határok megszüntetésével képes oldani – azok elmosásával, vagy éppen jelenlétük (fontosságuk) térben és egyúttal időben való kiterjesztésével, a határolt területek közötti helyek érvényre juttatásával.

Ez a léptékváltás olyan határmegszüntetési mechanizmust kíván, ami abszolút értékű. Bojti ennek érdekében a konstruálás során túllép az anyagon: vitorlát bont,(2) virtuális hidat épít,(3) repülést imitál(4) – olyan közegben, ahol ezek legfeljebb eszközként kerülnek szóba –, vagy mennyországot installál.(5) Még az acéllal ötvözött művek esetében is transzparens, szinte anyagtalan, a térbe magától értetődően illeszkedő műalkotásokról van szó, amelyeket a környezet természetes részeként érzékelünk. Nem kell befogadni, hiszen maga a mű fogad be minket.

Az alkotás komplexitása, egyúttal letisztultsága által feltérképezhető az a terület, amelynek bizonyos szegleteit nem gyakran járjuk-látjuk be – a művész első körben egészen egyszerűen konkávból konvexet csinál. Ahhoz azonban, hogy ne csak gömbölyű, illetve geoid legyen az, amit ajándékként megmutat, a megfelelően strukturált formák és a szisztematikusan felhasznált, természetes és mesterséges fény-utak mentén húz be minket egy következő dimenzióba. Oda, ahol mérnöki pontossággal megtervezett irányok, szikár vonalak, határozott vastagságok, éles keménységek és (dőlés)szögek vannak, és az üveget, illetve a fémet néhol váratlanul lágy alakzatokba vont plasztikák kísérik, beemelve a műbe az emberi esendőséget. Mindez, adott esetben az üveg folyékony alteregójaként megjelenő víz katalizátorként való használatával létrejövő viszonyrendszerben, egy másfajta világba vezet. Nem a transzcendensbe, hanem annak előszobájába, oda, ahol az anyagi és az éteri ki-be jár, és könnyen össze is találkozhat.

*

Bojti András kiállított Németországban(6) és az Egyesült Államokban,(5) tervezett Thaiföldön(7) és Dél-Afrikában,(8) de itthon is számos helyen találkozhatunk műveivel: köztereken,(9) illetve olyan hazai és nemzetközi cégek épületeiben,(10) amelyek akár az ipari létesítmények fogadó- és belső tereinek megtervezését is hozzáértőkre (-érzőkre) bízzák; valamint magánházakban és környezetükben.

A Más világ című kiállítás elsősorban Bojti András legújabb acél térplasztikát mutatja be a közönségnek. Az installáció egy meditatív szobrászi világot tár fel, amelyben az anyagtalanodás, a szellemi, a transzcendens felé mozdulás stációit láthatjuk. A kiállítótér plasztikává alakításával, természeti formákat idéző rajzolatokkal a terembe érkező néző szellemét-lelkét kibillenti a napi realitásból, át a valóságon túli, anyagtalan világ felé. Bojti úgy beszél a reflexiók, fénytörések, vetett árnyékok, rétegek, üveghidakkal összekötött falak együtteséről, mint egy olyan világ bizonyítékáról, amelyben a technika és a meditáció együtt tud létezni, sőt kiegészítik egymást. Amelyben a humánum realitás.

 

Reischl Szilvia, a kiállítás kurátora

 

(1)  Tabernákulum, Szent Kereszt templom, Budapest, 2001
(2)  Vitorla, MKB Irodaház, Budapest, 2006
(3)  Virtuális híd, Nemzetközi Köztéri Szobor Kiállítás, Nürnberg, Németország,  2003
(4)  Repülés, SKANSKA Irodaház, Budapest, 2005
(5)  Mennyország, Triangle Arts Association Workshop, New York, USA, 2006
(6)  A küldetés kapui, Üvegszobor a kertben  –  4. Nemzetközi Találkozó és Kiállítás II. díja, Munster, Németország, 2002
(7)  Cunami Nemzetközi Emlékmű és Építészeti pályázatra készített, kiemelt díjat kapott terv, Bangkok, Thaiföld, 2005
(8)  Szabadság Park és Emlékhely terve, Pretoria, Dél-Afrika, 2003
(9)  Hommage à Janáky, pihenőpark, Hódmezővásárhely, 2015; Pöttyvándorlás, Új Főutca Program, Egyetem tér, Budapest, 2010; Szellőző üveg-krómacél térplasztikák, 4-es metró Kálvin téri állomása, Budapest, 2013; Üvegpengék, Zrínyi utca rekonstrukciója, Hódmezővásárhely, 2010; GANZ sípok, Millenáris Park, Budapest, 2002
(10) Recepciós tér, Sauflon Ltd., Földes Építész Stúdióval, Gyál, 2013; Recepciós tér, CooperVision, Földes Építész Stúdióval, Gyál, 2015

 

Virtuális séta

Külön ter(m)ek

Külön ter(m)ek
2019. február 27. - március 24.
Jegyek
2019. február 16. - március 17.
Előző kiállítás

Derkó 2019

2019. március 1. - június 2.
Következő kiállítás

David Lynch: Small Stories / Kis történetek