SZOLNOKI JÓZSEF: HOMEOPATIKUS VALÓSÁG

Össznemzeti Rorschach-teszt,avagy privát adalékok Kompország irányváltásainak emlékezetéhez

Gyermekkorában Szolnoki József - a sors fintoraként - ugyanazon a héten tette le a kisdobos esküt és lett elsőáldozó. Egészen addig nem tulajdonított ennek különösebb jelentőséget, amíg harminc évvel később, meg nem pillantott egy 1990-ben átragasztott címertáblát. E két – egymástól látszólag teljesen független - dolog között felfedezett párhuzam az átmeneti állapotok vizsgálatára irányította a figyelmét. A kulturális átalakulások, az átmenetiség állapota számos analógiát kínál, új-keletű legendákat generál, mémeket plántál. Az alkotó számos olyan, a köztudatban sikeresen áthagyományozódó kulturális-történelmi toposznak eredt nyomába, amelyek meghatározzák gondolkodásunkat történelemről, identitásról, s jellemzik a közbeszédet. A kiállítás rendhagyó tranzitológia, „Kompország“ kelet-nyugati irányváltásaihoz kapcsolódó mítoszok kuriózum-kabinettje, amelyben kronologikusan követik egymást a magyar történelem inflexiós pontjaihoz kapcsolódó, azokra reflektáló, illetve azokat újraértelmező állomások/műtárgyak. Ezek emlékezet-tükreiben, az objektív történelem és a szubjektív emlékezet sztereoszkópiáján keresztül az identitás megragadhatatlansága csillan fel...

Kapcsolódó linkek: www.commonline.hu >> kutatás >> Címerváltás – Rendszerváltás (2009-)

memetikus atavizmus, mito-motorikusan manipulált mém-bonsai, paranoia-recycling, teória-építészet, inflection archive, álfikciós dokumentarizmus, tranzitológia, prezentizmus és időrend, (izolált) zsugorodás, az átmenet kultúrája, vált(oz)ás,paleo-pszichológia, pángermán konspiráció, történelmi re-acting, homofónia, orális tektonika, diskurzus-szedimentológia, hipotézis-gyök, guided serendipity, élményterápia, efemeriáda 2011. szeptember 30., péntek 17 óra , valamint október 13. és november 3., csütörtök 17 óra:

Szolnoki József filmjei – vetítés

Leptinotarsa, avagy privát nyomozati anyag a krumplibogár titokzatos feltűnéséről Magyarországon (Buzás Mihállyal)
Dokumentumfilm, 47 perc, betaSP, 1997

Pannon halom
álfikciós dokumentumfilm, 20 perc, betaSP, 2000

Hallo
dokuanimáció, 6 perc, digiBeta, 2006

Hun volt, hun nem volt
dokuesszé, 51 perc, digiBeta, 2008

2011. szeptember 15. - november 20.
Jegyek
2011. szeptember 11. - október 16.
Előző kiállítás

„Sírba visztek”-rendhagyó tárlatvezetések

2011. szeptember 24.
Következő kiállítás

100 ezer költő a Műcsarnokban