Kis gesztusok – globális nézőpont | Műhelybeszélgetés a természetről és a természetfelettiről

KIS GESZTUSOK - GLOBÁLIS NÉZŐPONT

Műhelybeszélgetések a természetről és a természetfelettiről

 

Az ÁGAK | Természetművészet-változatok című kiállítás kísérőeseménye

  1. október 8. 10:00 – 15:00, Előadóterem

 

Mit jelent ma a természet fogalma? Hogyan és mennyiben szabad beavatkoznunk? Mit jelent a környezeti etika? Mit tekintünk anyaginak, és mit élőnek?

 

Meghívott előadóink három tematikus szekcióban járnak körül egy-egy, a természetművészethez köthető gondolatkört. A Természetművészet-változatok kiállításhoz kötődő, annak anyagából és gondolatiságából impulzust merítő, gondolatébresztő előadások az akár létkérdéseknek is nevezhető témák párhuzamos, több szempontú megközelítését kínálják. Az egymást követő blokkok a társadalomtudományok, a művészet és a vallás sajátos szakmai szemszögéből vizsgálják a természet – ember – társadalom – művészet bonyolult viszonyrendszerét.

 

10:00 – 11:15 Természet a hagyományban

Mohay Tamás: Tapasztalatok a természetről és a természeten túliról

Pressing Lajos: Az elveszett lélek keresése. Tanítások a természetről a művészetben, a mítoszban és a mesékben

Veszely Bea: A lovaglás hagyománya a kortárs (utáni) művészetben

Az előadásokat követő beszélgetés moderátora: Antal Z. László

 

11:30 – 12:45 Természet-értelmezések

Menasági Péter: Természet Ember Művészet

Kocsi Lajos: A természettől ihletett és művészettel áthatott életfelfogásról – hagyományos megközelítésben

Horváth Róbert: Szellem és anyag a művészetben, a filozófiában és a tradicionális bölcsességben. Rövid áttekintés

Az előadásokat követő beszélgetés moderátora: Mohay Tamás

 

13:00 – 14:15 A Természet könyve

Antal Z. László: Személyes élmények - társadalmi hatások

Sajgó Szabolcs: A láthatóban a nem látható

Bukta Imre gondolatai

Az előadásokat követő beszélgetés moderátora: Horváth Róbert

 

14:30 – 15:00 Keserü Katalin, a kiállítás kurátora tart tárlatvezetést a program résztvevőinek

 

Antal Z. László egészségszociológus, az MTA TK Szociológiai Intézet tudományos főmunkatársa. A kilencvenes évek elejétől kezdve foglalkozik a népesedési folyamatok vizsgálatával is, a kétezres évek eleje óta pedig a természet és a társadalom kapcsolata a legfontosabb kutatási területe.

 

Bukta Imre Munkácsy-díjas festő, szobrász, performer. 1978 óta folyamatosan jelen van hazai és külföldi tárlatokon. Tanít az Eszterházy Károly Főiskolán és a Képzőművészeti Egyetemen. Művészetének témája a mezőgazdaság, a falusi élet - ezek eszközeit és anyagait használja fel alkotásaiban.

 

Horváth Róbert filozófus, szerkesztő, szakíró. Fő kutatási területét a keleti metafizikai rendszerek képezik (elsősorban a hinduizmuson és a buddhizmuson belül), de nagyfokú érzékenységet tanusít a kereszténység és a nyugati világ vallási, művészeti, politikai, ökológiai alapkérdései iránt is.

 

Kocsi Lajos az Ars Naturae folyóirat és ökofilozófiai műhely alapítója, főszerkesztője. A Magyar Hüperión folyóirat szerkesztője. A hagyományos művészet- és természetfelfogást, és a kapcsolódó filozófiai-teológiai összefüggéseket kutatja, e témákban publikál.

 

Menasági Péter szobrászművész, adjunktus a Magyar Képzőművészeti Egyetem Szobrász Tanszékén. Autonóm szobrászatában a Lét alapvető kérdései jelennek meg, a szakrális és a profán határán egyensúlyozó munkái hagyományos technikákat használva kortárs módon szólalnak meg.

 

Mohay Tamás az ELTE BTK Néprajzi Intézet egyetemi tanára. Írásaiban a paraszti gazdálkodással és társadalommal, a népi vallásossággal, a csíksomlyói búcsújárással, Erdély és az Alföld néprajzával, élettörténetekkel, forrásszövegekkel foglalkozott.

 

Dr. Pressing Lajos szabadfoglalkozású pszichológus, buddhista tanító, mesekutató. Számos keleti hagyományokkal foglalkozó tanulmány és könyv szerzője. Legújabb műveiben a magyar népmesék lélektani és spirituális jelentésrétegeit kutatja.

 

Sajgó Szabolcs katolikus pap, jezsuita szerzetes, teológus, író, költő, műfordító. Szerkesztette A Szív magazint, elindította többedmagával A Szív Szentjánosbogár ifjúsági mozgalmat, megalapította és 15 évig vezette a dobogókői Manrézát. Jelenleg a budapesti Párbeszéd Háza igazgatója.

 

Veszely Beáta képzőművész, művészeti kutató. Kutatási területe a lovas portré megjelenése a (poszt)kortárs művészetben. Munkája hidat képez a művészet és a lovas kultúra között kialakult szakadék fölött. Az érdekli, hogy a művészeti gondolkodás a lovakkal kapcsolatos tapasztalatok által hogyan változik.

A belépés ingyenes

A hétvégi 31. SPAR Budapest MaratonR Fesztivál miatt a Műcsarnok nyitvatartása változatlan. 

 

2016. október 8. 10:00 - 15:00

Műcsarnok Előadóterem

Jegyek
2016. október 7. 18:00 - 19:00
Előző program

Zenei kapcsolódások - ifj. Csoóriék

2016. október 8. 10:30 - 13:00
Következő program

Te tudod, kik azok a Vadócok?