Kulisszatitkok | TÁRLATVEZETÉS: 9 MŰTEREMBŐL

Bán András vezető kurátor még a színfalak mögött vezeti körbe a látogatókat a 9 művész - Baksai József, Bullás József, Faa Balázs, Kapitány András, Lajtai Péter, Nagy Gabriella, Pázmándi Antal, Turcsányi Antal és Agnes von Uray - alkotását bemutató, a nagyközönség számára február 16-ától látogatható tárlaton.

A Kilenc műteremből c. kiállítás az autonóm alkotók megújulási képességére, szellemi nyitottságára épít. A műterem léptékű egységek jól szolgáltak egy-egy művész újabb munkáinak bemutatására.
Bullás József az új szenzibilitás ábrázoló festészetével szakítva immár jó ideje absztrakt képeket fest, a narratív tartalmi vonatkoztatás helyett a látvány hatását helyezi előtérbe. Turcsányi Antal önismereti festészete alapjában a nyolcvanas évek óta nem változott; ma is mitológiai jelenetek filozofikus értelmezése vezérli - valójában azonban önmaga változásai űzik, hajtják. Baksai József a negyvenévnyi festészet mellett két évtizede műveli a japán íjászat, a kyudo rítusát is. Kurátora összeveti a mindennapi, többórás olvasás végtelen dimenzióját és a nyílvessző útjának mikroidejét: az inspiráció forrásait.
A matematika elméleti kérdéseit kompozíciós megfontolások nélkül, direkt vizualitássá transzformálja Faa Balázs. Tér- és médiaművészete interdiszciplináris, műfaja nehezen megragadható. Valami hasonló, de a számítógépes alkalmazások szűrőjén is átvezetett matematika generálja Kapitány András újabb munkáit - képeiből nem lehetetlen kiolvasni a hálózatépítés, a net politikai felhasználásának groteszk esendőségén való csúfolódást. Lajtai Péter mátrixai fotóhasználatú "festmények", mikro- és makrokozmoszok mindent átható energiamezőit érzékelteti - miközben a létező világ erre való vakságán/süketségén is túl kíván lépni.
Kevésbé elvont struktúrákkal megépített szövevényeit ütközteti/állítja párhuzamba Nagy Gabi a közösségi kommunikációra alapozott műveivel, a kütyükben születő új műfajok jeleit szublimálja képpé. Képletei egyszerre tudnak a szakmai és a laikus befogadókra hatni. Agnes von Uray (Szépfalvi Ágnes) alkotói pályája az erős társadalomkritikai kontextus felől valamiféle összehasonlító képtudomány felé tart. Miközben műveit "rossz festészetként" jellemzi, időutazások útitársául hívja a nézőt. A múltba, talán a jövőbe. A műfaji szabadosság nála a rendkívül átgondolt gondolkodás tükre. Igen fegyelmezett technológia használatát jelenti Pázmándi Antal műfaja, a kerámia is. Előrelátó tervezőtevékenységet kíván, amelyben azonban meghatározó összetevőként mégis benne van a "véletlen". Éppen a dichotómia tudatos alkalmazása emeli az ő alkalmazott művészetét polikróm plasztikai szabadművészetté. 

Belépőjegy: 1800 Ft

online jegyelővétel

2018. február 14. 17:00 - 18:00

Műcsarnok

Jegyek
2018. február 7. 18:00 - 20:32
Előző program

Műcsarnok Filmkör | ÁTVÁLTOZÁS | Woody Allen: Zelig

2018. február 14. 18:00 - 20:32
Következő program

Műcsarnok Filmkör | ÁTVÁLTOZÁS | Kim Ki-duk: Idő