Felhők Poloniusnak - Orosz István gyűjteményes kiállítása

"...soha sincs valóban közvetlen kapcsolatunk a bennünket körülvevő világgal. Mindnyájan a saját agyunk szülte világmodellekben élünk és dolgozunk." (Marvin Minsky)

OROSZ István az 1970-es évek vége óta kiállító művész. A képzőművészet több területét is aktívan műveli: autonóm és sokszorosított grafikát (elsősorban rézkarcot és illusztrációkat) készít, alkalmazott grafikát (plakátot) tervez, fest, háromdimenziós tárgyakat és installációkat (főleg tükrös és perspektivikus anamorfózisokat) alkot, és animációs filmjeiről is ismert. A külföldön is számon tartott magyar művésznek jelentős önálló kiállítása volt több országban: 1997-ben Görögországban (Thessalonikiben) az Aristotelian University kiállítótermében, 1998-ban az amerikai Egyesült Államokbeli pennsylvaniai Bethlehem egyetemén lévő PAYNE Gallery-ben, 2000-ben Svédországban (Silkeborgban) a Kunst Centerben és 2002-ben Szlovákiában (Pozsonyban), a Szlovák Nemzeti Galériában. Orosz István az egyetlen magyar művész, akinek alkotása az újrarendezett londoni TATE Modern Art Gallery gyűjteményében szerepel.

Munkásságának fontos területe a képzőművészeti tárlatokhoz, filmekhez és színházi előadásokhoz készülő plakátok tervezése. Anamorfózisaival érzékeink befolyásolását kísérli meg. Jelrendszerében az abszolútum képi megjelenítésével szembesül a néző az egymásba kapcsolódó végtelen terek, az abszurd struktúrák, a végeláthatatlan labirintusok, a jelentésteli hiányok megjelenítése révén. A formák átváltozásával hozza zavarba a nézőt. Közvetlen forrásai ARCIMBOLDO, ESCHER, MAGRITTE alkotásai.

A pontosan kiszámoltnak tetsző álperspektívák és látvány-illúziók gyakran vezetik el a nézőt az emberi létezés viszonylagosságának megsejtéséhez, a valóság észlelésének racionális határához. A néző ugyanolyan fontos szerepet tölt be Orosz István műveinek életre keltésében, mint maga a művész. A véleményalkotás első lépcsőfoka maga a szem. Orosz az érzékelésnek már ezen a szintjén kétségbe vonja a tudatunkhoz eljutó információt, így az általunk alkotott vélemény hitelességét is.

Az ERNST Múzeum tárlata a kiállítási tér adottságai folytán alkalmas arra, hogy némileg elkülönítve, mégis egymással összefüggésben mutassa be Orosz munkásságának különböző területeit.

A kiállításra sok képpel illusztrált katalógus készül, amelyben zömmel OROSZ István írásait olvashatják az érdeklődők.

Kedvelt eszköze a tükör. Tükrökből épített rendszere új, meglepő térélményt nyújt. Tükröződés, visszatükröződés, torzítás, dimenzióváltás, a valóság milliónyi csilláma az összetört tükörszilánkokban. Egész. Rész. Végül a NYOM!

Hisz minden tükör megőrzi minden arc nyomát, mely megfürdött fényeiben.

Alice Csodaországban! Emlékezzünk csak!

A kiállítás ezt az élményt egy külön teremben nyújtja Önöknek, amelynek neve: TÜKÖR LABIRINTUS

Programok

Múzeumi beszélgetések

Szeptember 6., szerda, 18.00

Művészet ÉS/VAGY tudomány
Résztvevők: Mészáros György és Orosz István képzőművészek, valamint Ruttkay Zsófia és Nagy Dénes matematikusok

Szeptember 13., szerda, 18 órakor
Marosi Ernő, művészettörténész, akadémikus és Oroszi István közös tárlatvezetése

Vasárnapi Matiné

Szeptember 10., vasárnap, 11.00
Mozart-matiné
Büki Mátyás és Frideczky Katalin kamarakoncertje
Műsoron: F-dúr Szonáta Kv. 376, C-dúr Szonáta, Esz-dúr Szonáta Kv. 380

Filmvetítés

Augusztus 30., szerda, 18.00
Orosz István: Az idő látképei (animációs filmek) (2004)
A filmeket bemutatja: Szemadám György festőművész

Könyvbemutató

Szeptember 3., vasárnap, 17 órakor
Vers-látványaim
Petrőczi Éva: Dido utolsó üzenete című kötetének bemutatója
Közreműködik: Liptay Katalin, a Magyar Rádió műsorvezető-szerkesztője és Barabás Márton festő és grafikusművész

Finissage

Szeptember 17, vasárnap, 11. 00
A tárlat ünnepélyes lezárásaként OROSZ István: "...nothing but confusion..." címmel tartja a Széchenyi István Művészeti Akadémiára készült székfoglalóját
2006. augusztus 17. - szeptember 17.

Ernst Múzeum

Jegyek
2006. július 27. - október 1.
Előző kiállítás

Dan Perjovschi: Mostantól kezdve...

2006. augusztus 29. - szeptember 30.
Következő kiállítás

STARTING POINT - STARKING POINT - Kass Eszter kiállítása