Bódis Erzsébet textilművésznő kiállítása

Bódis Erzsébet életmű-kiállítása a Budapest, színes város - Zsolnay épületkerámiák és Medgyaszay István - Építészet és ornamentika című kiállításokkal párhuzamosan kap helyet az Ernst Múzeumban.

A kalotaszegi (Zsobok) származású kárpitművész 1957-ben diplomázott a kolozsvári Képző- és Iparművészeti Főiskola textiltervezői szakán. Később önálló szőnyegtervező művészként dolgozott Erdélyben, egészen 1986-ig, amikor áttelepedett Magyarországra, Gödöllőre. Az Erdélyben töltött évek alatt alakult ki életpályájának fő iránya: a székely festékes motívumkincsére, szerkezetére épülő faliszőnyeg, melyet számos csoportos kiállításon bemutatott Magyarországon és külföldön is, a Gödöllői Iparművészeti Műhely alapító tagjaként.

Az 1968-ban Marosvásárhelyen rendezett önálló kiállításának katalógusában így írt Sütő András: "Akvarelljei a természetnek mindezidáig ecset nem látta tereiről valók, a föld lánya a föld felé hajolva, a mezei-erdei virágok mikro-kozmikus színvilágát szűrte át benső látomásainak fátyolán... Kompozíciós és virágos szőnyegein velük együtt nyílik az élet s az elmúlás kapuja két szárnyán az emberi lét tusakodó gondjaival..."

A 60-70-es években készült szőnyegek egy része romániai múzeumokban található. A kiállítás anyagát a szőnyegek, szőnyegtervek, akvarellek, valamint a kölcsönkapott régebbi alkotások képezik, elénk tárva Bódis Erzsébet életútját.

KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK:

Február 8. (szerda) 18 óra: A népművészeti hagyományok beépülésének lehetőségei a jelenkor művészetébe. A beszélgetés résztvevői: Péterfy László, Jankovics Marcell és Simon Károly
2006. január 11. - február 19.

Ernst Múzeum

Jegyek
2006. január 10. - február 11.
Előző kiállítás

VÁROS/TÁJ/BEAVATKOZÁS

2006. február 2. - február 26.
Következő kiállítás

Gil & Moti : Randik