Peintres, dessins - Festmények, rajzok - Fekete Marianna kiállítása

Leginkább a zenehallgatás motivál az alkotást illetően. Gyakran hallgatok kortárs repetitív zenét.
Egyébként az ismétlés, az ismétlődés számomra egy nagyon fontos elem.
Talán ez a keresés egy módja, az újra és újra való "megszólítása" a dolgoknak, a megbizonyosodási szándék, a százszor kimondása valaminek, ami kölcsönöz egy rituális jelleget az alkotó folyamatnak.
Visszatérve a zenehallgatásra, John Cage írja egy tanulmányában, hogy "a zene megteremt egy olyan pillanatot, amelyben idő- és térérzékelésünk megszűnik s a személyiséget összetevő elemek sokasága eggyé válik, az individuum osztatlanná lesz". Ez egy örömteli pillanat, ki ne vágyna rá...
A zene az idő dimenziójában jön létre, míg a festés a térben, két dimenzióban valósul meg, néha késztetést érzek arra, hogy kitágítsam a rendelkezésemre álló teret, szeretném a mozdulatok és a mozgások továbbvitelét, sorozatokat készítek, diptichonokat, amelyek - utólag vizsgálva - mégis nagyon laza módon kötődnek egymáshoz.
Fekete Marianna

A Párizsban élő festőművész alkotásai a gesztusok, színek, festékfoltok, a formák, illetve a tér (és idő) illúzióját nélkülöző felületek viszonylataiból bontakoznak ki. A nézőt egy, megszokott korlátaink és kapaszkodóink nélküli vidék bejárására invitálják. A festő Dorottya Galéria-beli tárlatára a Budapesti Francia Intézet Párizsi Magyarok című kiállítás-sorozata keretén belül kerül sor.

Megnyitó: 2006. július 25-én, kedden 18 órakor

A kiállítás megvalósulását támogatta a kapcsolódó francia-magyar nyelvű katalógus kiadója, a Budapesti Francia Intézet.
2006. július 25. - augusztus 26.

Dorottya Galéria

Jegyek
2006. június 28. - augusztus 6.
Előző kiállítás

Deim Pál képzőművész életmű kiállítása az Ernst Múzeumban

2006. július 27. - október 1.
Következő kiállítás

El-Hassan Róza: R. a túlnépesedésről gondolkodik/álmodik