Elekes Károly - Tunning

A Tunning program, lényegét tekintve konceptuális problémát, a talált kép át- és újraértelmezésének lehetőségét, a szakmailag és esztétikailag gyenge minőségű, triviálisnak tekinthető, vagy tönkrement, de nem teljes mértékben jellegtelen "mű-alanyok" felkutatását, elemzését, vizsgálatát, restaurálását, majd az általuk ajánlott, bennük fölfedezett lehetőségek révén reciklálásukat, feljavításukat, aktualizálásukat, újraélesztésüket, jellé formálásukat tűzi ki célul.

Az elképzelés nemcsak különös, hanem vélhetően etikai kérdéseket is felvet: egy anonim kulturális hordalékból készülhet-e individuális műalkotás, amely új címet, új szerzőt kaphat? Milyen álláspontról formálható jog, meglévő, jelzetlen, de akár jelzett képek átalakítására?

Talán az Utóvéd álláspontjáról.

Az is érzékelhető, hogy a műnek nevezett objektum, alkotás, műtárgy vagy valami, olyan mértékben halmozódik föl glóbuszunkon, és oly szomorúan devalválódik gyors ütemben, hogy az már a "termelés" létjogosultságát kérdőjelezi meg. Stanislaw Lem a Summa Technologiae-ben "intellektuális szemétnek" nevezi a műalkotások nagy részét. Szerinte a szeméthegyektől csak az különbözteti meg, hogy nem hasznosítjuk újra, nem égetjük el, nem semmisítjük meg a műveket, hanem óriási raktárakban, múzeumokban fektetjük el azokat. Ezzel egyúttal legalizálódik értékük és megítélésük. Csupán a merkantilizmus és a közmegegyezés által válik valami elfogadottá. Az önmagunkban lévő értékekre, vagy ennek ellenkezőjére már nem is reagálunk, inkább "aktuális stigmákkal" ruházzuk fel őket. Ezek a stigmák jelen pillanatban a Pénz és a PR mint külső manipulatív eszközök, amelyektől lényegesen különbözik a Tunning belső tartalmi jelekkel való alázatos munkálkodása.

A kiállítást 2006. március 21-én, kedden 18.00 órakor Sőrés Zsolt nyitja meg

Április 21-én, pénteken 10-18 óra között 2. Euro-könyvnap - Könyvek 2 Euro-ért (500 Ft) a Dorottya Galériában.

A kiállítás és a kiállítást kísérő magyar-angol nyelvű katalógus megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap és a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága, a 2. Euro-könyvnapot az epl kiadó támogatta.
A katalógus társkiadója a Magyar Műhely Kiadó.
2006. március 21. - április 22.

Dorottya Galéria

Jegyek
2006. március 2. - április 2.
Előző kiállítás

Nemes Csaba: Afrikai nap

2006. március 23. - május 28.
Következő kiállítás

Muntean & Rosenblum