MOME Media Playground

A Műcsarnok BBS 50. Más hangok, más szobák – Rekonstrukciós kísérlet(ek) című kiállítás, vetítés- és rendezvénysorozat keretében

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) diákjai több interaktív alkotással köszöntik az 50 éves Balázs Béla Stúdiót. A hét installációból álló kiállítás, amelyet a MOME által kiírt belső pályázatra készítettek a fiatal alkotók, folytonosságot teremt és magyarázó szerepet tölt be a médiaművészet jövője és (közel)múltja között, reflektálva akár egy meghatározott alkotásra vagy egy átfogó tömegmédia-jelenségre. A hallgatók olyan pályaművekkel készültek, amelyeknek célja az aktuális médiaművészeti tendenciák feltérképezése, különös hangsúlyt helyezve az új, experimentális médiumokban rejlő kísérletezési formákra és a kommunikációs lehetőségekre. Azoknak az elképzeléseknek és vízióknak a bemutatását láthatjuk az egyes művekben, melyek a fiatal művészek jövőre irányuló stratégiáit is jelentik egyben. A MOME Media Playground zsűrije előnyben részesítette azokat a javaslatokat, amelyekben a művészi invenció és kifejezés párosul a közérthetőséggel, játékossággal, továbbá azokat, amelyekben a befogadó aktivizálásán, az interakción van a hangsúly. E nyertes pályaműveket láthatjuk a kiállításon.A kiállítás résztvevői:

Bogyó Virágprojektjében a BBS archívum azon forgatókönyveit dolgozza fel, amelyek soha nem kerültek megvalósításra. Ezeket a forgatókönyveket lehetőségként értelmezve filmstill-eket fotóz, ezzel a múlt egy alternatívájára és a BBS működésének kereteire hívva fel a figyelmet.

Lovas Dávid és Góg Emese munkája az Új média a vitrinben címet kapta. Az alkotók állást foglalnak az aktuális médiumok kérdésében, kiterjesztve az értelmezés keretét a piac és a fogyasztói kultúra világára. Munkájukban a BBS archívum anyagából válogatott filmek a hétköznapok kirakatába kerülnek, ahol a megváltozott érték-hierarchia ironikusan átértelmezi azokat.

Kiss Bence Ádám, Nagy Ágoston és Samu Bence közös pályamunkája egy nem szokványos kezelőfelület, a Space scan, amellyel térbeli mozgásokon keresztül navigálhatunk a különböző vizuális tartalmak között, valós térbeli mozgással befolyásolhatjuk a vetített tartalmakat.
www.binatura.net/stc/spacescan

Harkai Doma interaktív street-art projektje, a Demokrácia egy számítógépes program, mely a kivetített épülethomlokzatokra a látogatók által virtuálisan felfújt graffitiket archiválja és játssza le.
http://www.flickr.com/photos/10333079@N05/show/
http://www.flickr.com/photos/10333079@N05/

Feles Dániel és Birtalan Áron a kiállítótérbe egy érintéssel aktiválható installációval készülnek, amely a Aqua Glitch nevet kapta. A falra kivetített videók hangját, illetve képi megjelenését a szemlélő a kihelyezett vízzel teli tálban keltett hullámokkal, a sík víztükör megzavarásával tudja módosítani.
http://aquaglitch.tumblr.com

Ráday Dávid pályamunkája, az Ön:archívum a BBS szellemiségére, s ezen belül Hajas Tibor Öndivatbemutató című filmjére reflektál, kapcsolatot teremtve a mai divat, divatfelfogás és a BBS között. A Műcsarnokban, a „képzelt válogatáson” résztvevő látogatókról készült videók azonnal felkerülnek a bbsarchiv.hu oldalra, így az internet végtelen archívumába is.

Popella Dóra pályamunkája, a Tárgyiasult kivagyiság avagy „Antiszociális kerti törpék, mint korunk lelkületének lenyomata” a látogatók mozgását figyelve és erre reagálva lép működésbe: a kiállítótérben elhelyezett kerti törpék megszólítják, vagy éppen elzavarják a szemlélődőket.

Papp Szilvia Sztárlövölde munkanévre hallgató installációja a televízióval és a pushmedia egyéb fegyvereivel felvértezett üres ikonokat állítja a középpontba. Az installáció játékos módon világít rá az üres sztárkultuszra, s utal arra, hogy rajtunk múlik, kilőjük-e televízió képernyőjét vagy sem.A kiállítás szervezője a MOME line – design műhely
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel együttműködésben létrejött MOME line – design műhely feladatának tekinti a design szerepének tudatosítását és népszerűsítését, valamint közvetítő szerepet kíván betölteni a legkülönbözőbb kezdeményezések, üzleti, művészeti vagy társadalmi célú beruházások és az alkotói erőforrások között. Az együttműködés során ötlet- és tervpályázatokat hirdet meg az Egyetem hallgatói számára, vagy épp segítséget nyújt a kapcsolódó Európai Uniós pályázatokon való elinduláshoz. Emellett a MOME line – design műhely sikeres alkotók közreműködésével tervezési feladatokat is vállal animáció, design, építészet, fémművesség, fenntartható fejlődés, formatervezés, fotográfia, grafika, kerámia, textil és média design területeken.
www.momeline.hu

2010. február 11. - február 21.

Műcsarnok

Jegyek
2010. január 29. - február 7.
Előző kiállítás

EGY HÉT HÁY ÁGNESSEL – KIÁLLÍTÁS, ANIMÁCIÓS MŰHELY, VETÍTÉSEK

2010. február 18. - február 21.
Következő kiállítás

BBS 50 - Záró programok