Pillanatgépek / Blickmaschinen

Hogyan keletkeznek a képek, vagy egy pillantás a Werner Nekes gyűjteményre a kortárs művészet szemszögéből

Megnyitó: 2009. június 19. Médiaművészeti és történeti kiállítás a C3 Alapítvány szervezésében

Irányítja, rabul ejti, elcsábítja és félrevezeti a nézõ tekintetét: anamorfózis, peep-show, kaleidoszkóp, perspektíva-színház, laterna magica. A kortárs mûvészek közül sokan dolgoznak ma azon apparátusok, optikai szerkezetek képeivel, melyekre általában mint a jelen médiumainak – film, televízió, digitális eszközök – elõzményeire tekintünk. A mûvészek gyakran integrálják a történeti médiumokat mûveikbe, együtt használva a videóval, digitális kamerával vagy kompjúterrel. Érdeklõdésüket mindamellett nem valami nosztalgikus sóvárgás vezérli, hanem a mai kép­döm­ping céljára való rákérdezés, látásmódunk jelen állapotának vizsgálata és a képalkotás folyamatának vizualizációja. A Pillanatgépek / Blickmaschinen címû kiállítás mintegy 35 kortárs mûvész – az 1950-es évektõl kezdõdõen készített – alkotásai segítségével tárja föl és mutatja be ezt a témát, köztük olyan alkotók, mint Dennis Adams, Olafur Eliasson, Hans-Peter Feldmann, Douglas Gordon, Rodney Graham, William Kentridge, Mischa Kuball, Pipilotti Rist, Thomas Ruff, Robert Smithson, Kara Walker, vagy a magyarok közül Csörgõ Attila, Erdély Miklós, Maurer Dóra, Szegedy-Maszák Zoltán. Mûveik együtt jelennek majd meg a filmkészítõ Werner Nekes nevezetes médiatörténeti gyûjteményének mintegy 200 kiválasztott tételével.
E párhuzam révén a kiállítás kivételes nézetben láttatja a technikai képtermelés eredetét, s azt is, hogyan fonódik egymásba fikció és valóság, látvány és illúzió. A Nekes Gyûjtemény kultúrtörténeti relikviái segítségével a képkészítés történeti fejlõdése a vonatkozó technikai lehetõségek összefüggéséiben mutatkozik meg. A tárgyakat a kiállítás tematikus felépítéséhez kapcsolódó média-archeológiai állomásokként csoportosítva mutatjuk be, részben vitrinekben, részben a közönség számára elérhetõ, használható, kipróbálható módon. Mintegy kontrasztként, a kortárs mûvek azon sajátos állapotok és jellegzetességek vizualizációi, melyek meg­határozzák a mûvészi képalkotást s a képekre történõ rákérdezést. Régmúlt elgondolások és masinériák újrafor­málása többet jelent ezek puszta felelevenítésénél: a meglepõ hatások, a kísérleti szemlélet a fejlõdés és meg­újulás lehetõségét tartalmazza. Összevetve a különbözõ eszközök és technikai eljárások révén készített képeket az emberi szem képfeldolgozó kapacitásával lehetõvé válik annak vizsgálata is, hogyan látunk valójában: vizuális (felfogó, befogadó) és kognitív (alkotó, megismerõ) módon.

A vándorkiállítás elsõ állomása Németországban, a siegeni kortárs mûvészeti múzeumban lesz (Museum für Gegenwartskunst Siegen) 2008. november 23. és 2009. május 10. között, majd Magyarországon a Mûcsarnokban, Budapesten s ezt követõen Spanyolországban Sevillában (Centro Andaluz de Arte Contémporaneo).

A „Blickmaschinen” támogatói a Bundeskulturstiftung (Német Mûvészeti Alapítvány), az Európai Közösség Kultúra 2007 programja, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány és még sokan mások.

A kiállítás alkalmából részletes katalógust jelentet meg a DuMont Kiadó. A projekt kísérõ rendezvényeiként számos speciális, kapcsolódó eseményre kerül sor mindegyik helyszínen, így elõadások, konferenciák, filmvetítések, tárlatvezetések, korcsoportos foglalkozások, workshopok és egyéb bemutatók színesítik a programot.

Résztvevő művészek: Dennis Adams, Pierre Bastien, Sergio Belinchón, Császári Gábor, Csörgö Attila, Sebastián Díaz Morales, Olafur Eliasson, Erdély Miklós, Hans-Peter Feldmann, Gordon Douglas, Rodney Graham, Ulrike Grossarth, Margarete Hahner, Haus-Rucker-Co, William Kentridge, Rachel Khedoori, Dieter Kiessling, Kolozsvári Csenge, Mischa Kuball, Lendvai Ádám, Julio Le Parc, Maurer Dóra, Katharina Meldner, Tim Noble & Sue Webster, Dore O, Giulio Paolini, Steven Pippin, Hermann Pitz, Sigmar Polke, Markus Raetz, Pipilotti Rist, Miguel Rothschild, Ed Ruscha, Thomas Ruff, Alfons Schilling, Nicolas Schoeffer, Regina Silveira, Robert Smithson, Roland Stratmann, Szegedy-Maszák Zoltán és Fernezelyi Márton, Eulália Valldosera, Kara Walker, Zádor Tamás

Werner Nekes gyûjteményébõl: Anamorfikus képek, camera obscurák, sziluettképek, árnyékszínház, kaleidoszkóp, fantazmagória, laterna magica, dioráma, perspektívaszínház, kukocskáló dobozok, panoráma, thaumatróp, phenakisztiszkóp, stroboszkóp, zoetróp, életkerék, sztereoszkóp, praxinoszkóp, anorthoszkóp, tachyszkóp, optikai színház, változó képek, choreutoszkóp, zograszkóp, könyvek, metszetek

Media Magica (Werner Nekes filmjei)

http://blickmaschinen.de/ http://www.kunstmuseum-siegen.de/ http://www.pillanatgepek.c3.hu/ http://wernernekes.de/

„Blickmaschinen”
oder wie Bilder entstehen Die zeitgenössische Kunst schaut auf die Sammlung Werner Nekes
Museum für Gegenwartskunst Siegen,
23. November 2008 – 10. Mai 2009

Máquinas de mirar
An exhibition of optical instruments and experiments and their reception in contemporary art
Cento Andaluz de Arte Contemporaneo Sevilla
17. September – 22 November 2009
In collaboration with José Lebrero Stals (Sevilla)

2009. június 20. - augusztus 23.

Műcsarnok

Jegyek
2009. május 6. - június 14.
Előző kiállítás

Köztes idő: A Galéria

2009. június 24. - július 30.
Következő kiállítás

Köztes idő: Terv (a Tudás Múzeumához)