Május - 1896 és 2020 | Nyitás egykor és most

1896. május 4-én ünnepélyes keretek között nyitotta meg a Műcsarnokot az uralkodó, az ezredévi megemlékezés-sorozat kiemelt eseményeként. "A magyar képzőművészetnek" szentelt reprezentatív kiállítótérben a millennium tiszteletére rendezett országos képzőművészeti tárlaton közel háromszáz művész több mint ezer alkotását láthatta a nagyközönség. „Itt van az egész magyar művészvilág, az elmúlt évtized java munkái, a ma legjobb termése! Csudálatos erővel mutatja be a nemzeti művészet mivoltát ez a kizárólag magyar kiállítás” – írta a Magyar Hírlap hasábjain Bródy Sándor, a századforduló irodalmi ízlését a Nyugat nemzedékéig hatóan formáló író és érzékeny, szellemes művészetkritikus. Az 1896-os tárlat idejére beérett egy új hazai befogadói értékszemlélet, melyet jelzett Szinyei Merse Pál átütő sikere a Műcsarnokban. Épp idén ünnepeljük a mester születése 175. és halála 100. évfordulóját.

1896. május negyedikével hazai és külföldi alkotókat bemutató kiállítások és szalonok sora vette kezdetét a Műcsarnokban – mába ívelően.
Most, 2020. májusában – az elmúlt század elején pusztító nagy háború hadikórházi működését, 1919-20. zűrzavarát és bénultságát, a második világháború rombolását követő többszöri újraindulás után – a Műcsarnok ismét kész a nyitásra, szimbolikus értelemben is. Bízunk a váratlanul ránktört rendkívüli körülmények megoldásának közelségében, és abban, hogy kiállítótermeinket visszaadhatjuk kortárs képzőművészeti tárlataink érdeklődő látogatóinak.

 

2020. május 4. hétfő 11:52

Következő hír

Műcsarnok Időgép

Kiadványok online

Előző hír