A képzőművészeti élet aktuális jogi háttere | Előadás a Műcsarnok és Mednyánszky Társaság közös szervezésében

Dr. Kiss Zoltán PhD szakjogász előadása a Műcsarnok és Mednyánszky Társaság közös szervezésében  

Az előadás a képzőművészetre vonatkozó jogi szabályozást fogja át, különös figyelemmel az alkotók, a múzeumok és kiállítóhelyek lehetőségeire és kötöttségeire. Az áttekintés elsődleges „terepe" a szerzői jog, de nem megkerülhetők a témához kapcsolódó polgári jogi, kulturális jogi (döntően

örökségvédelmi) és pénzügyi jogi (elsődlegesen adójogi) szabályok sem. A szerzői jogi jogtárgyak közül kiemelt szerepe van a kiállítási jognak és az eredeti műalkotás tulajdonjogának műkereskedő közreműködésével történő visszterhes átruházásakor fizetendő követő jogdíj intézményének. Az örökségvédelem szerteágazó szabályrendszeréből a védetté nyilvánítási eljárással foglalkozó előírások és a védett műalkotások tulajdonosait kötelező rendelkezések bírnak jelentőséggel. Az előadás legfontosabb következtetése az, hogy a szerzői jog és az örökségvédelem területén a szabályozottság kielégítő, de pl. a műkereskedelem egyes területein akadnak még fehér foltok…  

TÉMÁK:
- Az alkotóművészet jogszabályi környezete (Ptk., Szjt., Örökségvédelmi törvény)
- Adózási kérdések (Szja, Tao, áfa)
- Az alkotó szerzői jogai (személyhez fűződő és vagyoni jogok)
- A művek szabad felhasználásának esetei
- Kötelező és önkéntes közös jogkezelés (HUNGART, követő jog, járulék)
- Állami szervek, szervezetek szerepe, feladataik (EMMI, IM, SZTNH, SZJSZT, ME)
- Műtárgyfelügyelet (hatósági műtárgyvédelem, kiviteli engedélyezés)
- Tervek, megoldásra váró feladatok

A belépés díjtalan.

 

2018. április 12. 18:00

Műcsarnok Előadóterem

Jegyek
2018. április 11. 18:00 - 20:32
Előző program

Műcsarnok Filmkör | ÁTVÁLTOZÁS | Michelangelo Antonioni - Wim Wenders: Túl a felhőkön

2018. április 15. 11:00 - 13:00
Következő program

Családi délelőtt | Kit érdekel a varjú?