Crosstalk

Video presentations

A nyári szünet után új helyszínen indul újra a crosstalk video art festival, Budapest (www.crosstalk.hu) részprogramjaként egy éve havonta megrendezett "Video presentations" előadássorozat.
A korábban helyszínt adó Labor (1053 Budapest, Képíró u. 6.) helyett a sorozat a Műcsarnok több férőhelyet biztosító előadótermébe költözik át.

Az egy estés beszélgetés-sorozat meghívottjai magyar és külföldi videó- illetve médiaművészek. Az esemény célja elsősorban a kortárs magyar videoművészettel foglalkozó alkotók bemutatása a külföldi szcéna képviselőivel egyetemben, másodsorban a videóművészet, mint olyan, megismertetése, felkarolása.

Következő meghívott előadó: Roland Wegerer (A)

Roland Wegerer 1974-ben született Ausztriában, Amstetten városában. Műszaki rajzolónak tanult, a művészi kifejezés 1997 óta jelenik meg munkájában erőteljesen. 2005-től tanulmányokat folytat a linzi művészeti egyetemen (University of Art and Industrial Design, Linz).

A Duna melletti Szent Nikola faluban és Linzben él és dolgozik.

Az egyén helyzetének kutatása adja a központi témáját Roland Wegerer munkáinak. Ezért mélyen elmerül az emberek hétköznapi életének vizsgálatában. Rítusokat, különböző szokásokat, preferenciákat jegyez fel és vizsgál meg minőségüket tekintve. Ismerős tárgyakat használ, de szokatlan módon, eseménysorokat fordít meg, az emberi test részleteire fókuszál, amelyeket szociális struktúrák közé illeszt.

A társadalmi közösségi mintát veszi alapul számos asszociációjához. Munkáiban megjelenik az egyén és környezetének kapcsolata, és a mindennapi élet tapasztalatai (légzés, rágás, alvás stb.) is érdeklik. Minden munkájában folyamatként mutatja be azt, ami általában egy valamilyen szobrászi minőségben realizálódik, amikor egy emberi lény találkozik s konfrontálódik egy anyaggal vagy elemmel (por, levegő, víz). A szobor kitágított értelmezéséből indul ki. Ami érdekli, az nem a formális végtermék, a tárgy maga vagy annak esztétikai értéke. Számára maga a műalkotás lehet akár egy szembenállás megjelenítése a tárgy és annak logikai kontextusa között, szavak és jelentések, amiket a vizsgált dolog/tárgy külső, látható keskeny jelentéstartományához kapcsol.

A művész szerepének és helyének keresése a társadalomban; a jelen pillanatnyi és tartósan húzódó problémáinak elemzése, valamint ezek megoldására tett kísérletek adják Roland Wegerer munkáinak hajtóerejét.

2009. november 5.

Műcsarnok

Jegyek
2009. október 27.
Előző program

Műcsarnok Extra Muros:

2009. november 14. - november 15.
Következő program

Múzeumok őszi éjszakája