Kertek és műhelyek | SZEMADÁM


Szemadám György művészi attitűdjének két alappillére az intenzív kapcsolat az organikus jelenségekkel – az élőlényekkel, a természettel, és elsősorban a madarakkal –, valamint viszonya az időhöz. Múlthoz való viszonyulása részben a kollektív emlékezetből merít, a múltbeli történések és művészeti folyamatok örökségének egyetemes tanulságait összegzi, részben a történelemhez, a történelmi eseményekhez, a művészet történetéhez való személyes kapcsolódási pontoknak, eseményeknek, színtereknek, illetve az egyetemes örökségnek a szubjektív lenyomatait jeleníti meg.
Az 1969 óta folyamatosan kiállító Szemadám György az 1960-as évek végén csoporttá szerveződő, magukat önerejükből felküzdő avantgárd fiatalok egyik vezető egyéniségévé vált. Az 1970-es évek első felében több happening és performance résztvevője, szervezője volt. Az 1980-as évek második felétől kifejezésmódja klasszicizálódik, figurálissá válik, és festési módszerét az aprólékosság, a kidolgozottság, az erős kontúrok jellemzik, miközben részben megmarad korábbi tematikáinál. Képein egy-egy idea tárgyiasul a festői jelek kapcsolódásában, s ezek a gondolatok hol kivitelezésükben jelentkeznek rendkívül kimunkáltan, hol technikai kérdésekre fókuszálnak, hol emberi problémákat feszegetnek.
Szemadám György eredetileg ornitológus, madarakkal foglalkozó tudós szeretett volna lenni; képeinek kezdetektől fogva napjainkig egyik legjellegzetesebb témája a madár.
Madarai közvetítők: szellemi átjárók, spirituális kapuk küldöttei. Megnyitják, sőt eltörlik a határokat hétköznapi és transzcendens, profán és szakrális, e világi és túlvilági, földi és égi, véges és határtalan, szabadság és bezártság között. Képeinek közvetítő jellegét tovább erősíti, hogy a keretek egyre inkább a képek szerves részeivé válnak.
Szemadám György térben és időben hatalmas távokat tesz meg művészetében. Önfeledten bolyong, kalandozik a valós és képzeletbeli tájakon. Legtöbbször a madarakkal szárnyal – múltból felderengő, távoli korok és eljövendő idők között, messzi idegenben és itthoni tájakon, legyőzve tér és idő korlátait. S végül – a madarakat keresve, önmagát meglelve – mindig hazatalál.

 

GYŰJTŐJEGY - ÚJ JEGYKONSTRUKCIÓ A 120 ÉVES MŰCSARNOKBAN
Érvényes az alábbi programokra:
Kiállítások, színházi esemény, zenei és filmes program, tárlatvezetés, művészetpedagógiai foglalkozás.
A három vagy hat alkalomra szóló gyűjtőjegy szabadon felhasználható, akár családjával, barátaival együtt is. Három alkalomra 3600 Ft, hat alkalomra 6000 Ft. Diákoknak és nyugdíjasoknak féláron.

2016. december 7. - 2017. január 8.

Műcsarnok

Jegyek
2016. december 2. - 2017. március 5.
Előző kiállítás

ENTER - a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) művészeti hallgatóinak kiállítása

2017. január 18. - február 19.
Következő kiállítás

Jutalomjáték | 30 x 30 | Kivonat az ezredforduló magyar képzőművészetéből 1985 ‒ 2015