A kép közvetlensége

Tízéves az ÉLESDI (ALEªD) Művésztelep

A kiállítás kurátora Dr. KESERÜ Katalin
Megnyitó személy: HERMAN Levente
A megnyitón közreműködik: GYőRY András Botond színművész, MOLNÁR Tibor (hegedű) és MIHÁLYDEÁK Endre (brácsa) a megnyitóra komponált BODONINAK című zeneművet adják elő.

Az ÉLESDI Művésztelep Tagjai:
BALÁZS Imre Barna
BODONI-DOMBI Zsolt
BUGOVITS Anikó
ÉLTES Barna
GALAMBOS Éva
HALMI HORVÁTH István
HATHÁZI László
HERMAN Levente
HORVÁTH Krisztián
HORVÁTH Roland
INCZE Mózes
JUHÁSZ Dorka
KASZÁS Réka
KONECSNY Emőke
KOVÁCS Lehel
KUCSORA Márta
SZÁSZ Sándor
PITTMAN Zsófi
VÉRTES Ági

Az ÉLESDI Művésztelep jubileumi évének alkalmából visszatekintünk és megidézzük a tábornak az elmúlt 10 évben zajló életét, mely elsősorban az ott született alkotásokon követhető nyomon.

A résztvevők nagy része Magyarországról jött, a másik fele pedig erdélyi, akik Budapesten folytatták tanulmányaikat, majd az anyaországban telepedtek le. Végzettség szerint festő, grafikus, szobrász, restaurátor is van közöttük.

A tábornak egy sajátos tulajdonsága, hogy sem műfaji, ideológiai vagy stílusbeli megkötöttségek nincsenek. Kit amerre visz az ihlet, azt valósítja meg.

Negyedszázados múltja van már a művészet történetében annak, hogy a "másik hazából", Erdélyből csoportokban kapcsolódnak be képzőművészek a magyarországi művészeti életbe. Még ha itt is tanulnak, más: felkavaró és erjesztő a szellemiségük. Egyénenként különböző utakon járnak, és mégis összetartoznak (lásd a MAMÜ - Marosvásárhelyi Műhely - számos budapesti kiállítását és galériáját), számos kívülállót is vonzva maguk köré; nyugtalanok és dinamikusak, intenzív vitákra ösztönzik barátaikat és közönségüket; gondolkodásuk természetes és természetközeli. Mindebben különböznek az utóbbi évtizedek magyarországi művészeti életének jellemzőitől, viszont megtermékenyítik azt. Nélkülük már nem írható meg a magyar művészet története, melynek figyelmét a megszokottnál tágasabb földrajzi régióra kell szükségképpen kiterjeszteni.

Az ERNST Múzeum korábban a MAMÜ, újabban A 40-es évek, a Felezőidő és a Közös tér című nagy kiállításaival mutatott be egy-egy témakört, csoportot, korszakot, a romániai magyar művészetből is. Az "élesdiek&" megjelenésével azonban alapvetően megváltozott a helyzet: határok nélkülivé vált. Hiszen azután, hogy 1995-ben egyszerre öt fiatalember nyert felvételt Marosvásárhelyről a budapesti Képzőművészeti Főiskolára, 96-ban már művésztelepet alapítottak a Rézhegység és a Királyerdő közt, ÉLESDEN (Aleºd), Romániában, ahová évente visszajárnak. Tizenhárman voltak akkor, magyarországi kollégáikkal együtt, később még 10-en csatlakoztak hozzájuk, néhányan pedig csak egy-egy alkalommal töltötték a nyarat a Sebes-Körös partján, Nagyvárad és Kalotaszeg között.

Elsősorban festők, akik mára olyan képtípusokat dolgoztak ki, melyekben "határok nélkül", egybefonódva jelennek meg a 20. századi művészet mély árkokkal elkülönült nagy irányai is: a figuratív és nonfiguratív, konceptuális és érzéki, ábrázoló és elvont, spirituális és mágikus képi gondolkodás, a "high and low" világa.
Kortárs művészetünkben egyedülálló ez az elementáris képalkotó erő, mely emblémák, alkímiai módokon előállított anyagok útján is, pszichedelikus színvilággal és formaképzéssel érzelemgazdag, a valóságot és képzeletet, fizikalitást és érzékenységet hordozó festészetet teremtett.

Kiállításunkon a jubiláló társaság minden tagjától mutatunk művet, legtöbbet azonban attól a 15 alkotótól, akik a 10. művésztelepen, 2006-ban együtt dolgoztak. Közülük jelentős visszhangot kiváltott egyéni kiállításokról jól ismert már az élesdi BODONI Dombi Zsolt valamint HORVÁTH Krisztián, KUCSORA Márta, SZÁSZ Sándor festészete, s DERKOVITS ösztöndíjban részesült JUHÁSZ Dorka.

PROGRAMOK

Múzeumi beszélgetések:

Február 7., szerda, 17 óra
FESTÉSZET - NEM FESTÉSZET
A beszélgetés résztvevői: GAÁL JÓZSEF, KISS Péter, KIS-TÓTH Ferenc és SINKÓ István képzőművészek, HORNYIK Sándor és MULADI Brigitta művészettörténészek
A beszélgetést BORDÁCS Andrea esztéta vezeti

Február 14., szerda, 17 óra
ROMÁNIAI MAGYAR FESTÉSZET ROMÁN KONTEXTUSBAN
A beszélgetés résztvevői: ANGEL Judit és MURÁDIN Jenő művészettörténészek, TAMÁS Gáspár Miklós filozófus
A beszélgetést SZÜCS György művészettörténész vezeti

Február 21., szerda 17 óra
EÖTVÖS Kollégisták voltak
Bemutatkoznak: SPIRÓ György író, LIPTAY Katalin irodalmi szerkesztő, MÓSER Zoltán fotóművész és Dr. KESERÜ Katalin művészettörténész
Közreműködik: HALMOS Béla - SEBő Ferenc
Moderátor: MÁTYUS Aliz szociográfus

Március 7., szerda, 17 óra
MÜHELY A HATÁRON
Vetítéssel egybekötött beszélgetés az ÉLESDI Művésztelep életéről
Közreműködik: BODONI-DOMBI István A MűHELY Határon Túli vezetője

Vasárnapi Matiné:

Január 28. A marosvásárhelyi Tiberius Quartettből Molnár Tibor (hegedű) és Mihálydeák Endre (brácsa) koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők.

Február 4., vasárnap, 11.00
Diane C. Brown angol nyelvű tárlatvezetése az ÉLESDI Művésztelep tagjainak részvételével

Február 11., vasárnap, 11.00
A LISZT Ferenc Zeneakadémia nagy tehetségei
LAJKÓ István zongorakoncertje
Műsoron: BACH: Olasz Koncert, SCHUMANN: f-moll szonáta Op.14 (versenymű zenekar nélkül)

Csütörtöki Teadélutánok:
Az Ernst Múzeum következő kiállításán is szeretettel várunk mindenkit a csütörtök délutáni teázós alkalmainkra, ahol ezúttal az ingyenes tárlatvezetést és a "képvitató" beszélgetést összekötjük a kiállító művészekkel való találkozással. A program délután 4 órakor kezdődik, belépőjeggyel látogatható (diákcsoportoknak ingyenes), vezeti Deme Zsuzsa

2007. február 1. 16h
Mágia - varázslat - fantázia
Résztvevő művészek: Incze Mózes és Szász Sándor

2007. február 8. 16h
Mi van? Visszatérés a hagyományos festészethez?
Résztvevő művészek: Horváth Krisztián, Kaszás Réka és Kovács Lehel

2007. február 15. 16h
Poénok, Sztorik
Résztvevő művészek: Galambos Éva, Konecsny Emőke és Pittmann Zsófi

2007. február 22. 16h
Természetközeliség - fényközeliség
Résztvevő művészek: Éltes Barna, Balázs Imre Barna, Halmi-Horváth István és Juhász Dorka

2007. március 1. 16h
Nagyítás: rész-egész viszonyok a képeken
Résztvevő művészek: Bodoni-Dombi Zsolt, Herman Levente, Horváth Roland, Kucsora Márta

MÚZEUMPEDAGÓGIA:

Interaktív, beszélgetős, egyéni interpretációra építő múzeumpedagógiai
foglalkozásokat tartunk diákok részére.
Az alkalom időtartama kb. 45-60 perc, díja: 5000HUF. Vezeti: Deme Zsuzsa. Előzetes bejelentkezés szükséges. demezsuzsa@ernstmuzeum.hu email-címen vagy a 06-1/3414355 telefonszámon.
2007. január 25. - március 7.

Ernst Múzeum

Jegyek
2007. január 16. - február 10.
Előző kiállítás

Baglyas Erika és Lovas Ilona kiállítása

2007. január 30. - március 7.
Következő kiállítás

Kókay Krisztina kiállítása