VÁRNAI GYULA: Ugyanaz a patak

egyéni kiállítás

A Műcsarnok intézményi szerkezetében az Ernst Múzeum többek között a kurrens középgenerációs művészek egyéni kiállításainak helyszíne.
Várnai Gyula kiállítása nem retrospektív, nem is összegző igényű. A fókuszában főként új munkái állnak, de helyet kapnak olyan meg nem valósult, csak vázlatként létező, fontos gondolatokat megtestesítő művei is, amelyek jelentős helyet, (hely)specifikus installálási módot igényelnek.
Várnai változatos médiumhasználatot alkalmazó vizsgálódásainak kiindulópontja legtöbbször egy nagyon egyszerű, hétköznapi jelenség vagy dolog.
Redukált eszköztár, egyszerű elrendezés, összepárosítás és elhagyás jellemzi tárgyait és képeit (vetítések). Főként különböző használati tárgyakból alkot installációt, tárgykollázst.
Konceptualitás, költőiség és akkurátus eszkábálás egyszerre sajátjai tárgyegyütteseinek.
Fontos eleme munkáinak a jelek, szövegek és tárgyak egymásra vonatkozása, az illúziókeltés és megsemmisítés. Számos munkája épül fizikai jelenségek köré; – filozófiai mélységgel és humorral. Több munkájában a látogató is műalkotó tényezővé válik, amikor saját, térbeli mozgása révén hoz létre együttállást/képet. Várnai gyakorta foglalkozik ismeretelméleti problémákkal, a világ megismerhetősége műveinek egyik alapkérdése. A hulladék, a talált tárgyak és helyzetek újrahasznosításának esztétikája kíséri alkotásait.

„Várnai munkái a dolgok magátólértetődő együttállását, a jelenségek, fogalmak, gondolatok és hangulatok csaknem akadálytalan tárgyba-transzponálhatóságát mutatják.”…
(Andrási Gábor)

Várnai munkásságáról legutóbb tizenöt éve jelent meg jelentősebb kiadvány. A kiállítás alkalmából most reprezentatív, átfogó igényű oeuvre-katalógus kiadását tervezi a művész.
A kétnyelvű (magyar-angol) kiadvány szerzői: Hornyik Sándor, Mélyi József, Százados László; továbbá megtalálhatók lesznek benne másodközlések a művész korábbi katalógusából: Andrási Gábor és Várnagy Tibor értelmező írásai az alkotóról.

A katalógus megjelenését az acb Kortárs Művészeti Galéria támogatja.

2010. május 22. - augusztus 29.
Jegyek
2010. április 27.
Előző kiállítás

Jacques Rancière előadása

2010. június 10.
Következő kiállítás

MÚZEUMI SZEREPEK