Markus Schinwald: Zsebtörténet

Megnyitó: 2009. szeptember 29., kedd 19 óra
A kiállítást megnyitja:
Nagy Edina, esztéta Marcus Schinwald (1973, Salzburg) a nemzetközi kortárs színtér sajátos karakterû alkotója, aki pályája kezdetétõl, a 90-es évek vége óta számos kiállítást valósított meg a kísérletezõ típusú munkákat bemutató európai intéz­mé­nyekben (Moderna Museet, Stockholm; Frankfurter Kunstverein; Migros Museum, Zürich; Kunsthaus Bregenz, stb.), s ezek során a kortárs mûvészeti élet progresszív kurátoraival dolgozott együtt. Schinwald többnyire komplex vízióval rendelkezik bemutatott munkáinak installálásáról, gyakran maga alkotja meg a mûvek környezetét, javaslatokat tesz azok bemutatási módjára, s kialakítja a kiállításdesignt is.

Fõként olyan, a közös kultúrkincsben és a kollektív tudattalanban õrzött történetek érdeklik, amelyeket munkáiban átdolgozva az emberi létezés sérülékenysége domborodik ki (ld: Gyermekek menete – amely két narratíva, a patkány­fogó legendáját a gyermekek kereszteshadjáratának történelmi mementójával összekötõ munka). A mítoszok újraértelmezése mellett Markus Schinwaldot az emberi kapcsolatok érdeklik, miként jön létre és erõsödik fel a kísértés és a vágy egy megrendezett helyzetben, a nyilvánosságra és fetisizmusra összpontosítva. Erre használja a forgatási célokra gyártott különleges ruhákat és kiegészítõket, valamint és a performance-ot mint mûfajt. Az 1998-as Berlini Biennálén módosított, mutáns cipõket és cipõsdobozokat mutatott be, és ezekhez három hónapon ke­resztül minden öt percben egy fiktív reklámot egy Alexanderplatz-i hirdetõfelületen. Munkáiból egy másik példa a Jubelhemd, egy férfi fehér inge, ami úgy van megvarrva, hogy viselõje karjait folyamatosan felfelé kell hogy tartsa. Készített zenei videókat is, színházi csoportok részére díszleteket és jelmezeket. A 2001. márciusi stockholmi I’ll Never Let You Go (Sosem engedlek el) performance fesztiválhoz kapcsolódóan Marcus Schinwald egy orosz tán­cossal közö­sen vett részt egy „befejezetlen munkával” a Kulturhuset Café Panorama-ban és a Moderna Museet elõadótermében. A jelenleg Bécsben és Los Angelesben élõ Markus Schinwald Bécs város 8000 eurós díjazású képzõmûvészeti nagydíját nyerte el 2007-ben. Schinwald a linzi képzõ-és iparmûvészeti fõiskolán kísérleti vizuális formálást tanult, majd a berlini Humboldt Egyetemen kultúratudományi tanulmányokat folytatott. Munkáiban eltérõ jelentésköz­vetítõ eszközöket és kifejezésformákat használ: filmes, grafikai, szobrászati, fotografikus módszereket alkalmaz, amelyeket gyakran a színház és a tánc eszközrendszerébõl kölcsönöz. Visszatérõ témái az emberi test, a külön­bözõ viseletek, a divat, a mítosz és a kultusz, amelyek révén igyekszik kifejezésre juttatni az emberi szenvedélyek és vágyak tudatalatti tartalmait, és megrajzolni azok kulturális környezetét/kontextusát.

Problémakörök, jelenségek, fogalmak, amelyeket feldolgoz munkáiban: baba-bábu, marionett, test, testprotézis, kiegészítések, disztorziók, mozgássorok, vágypótlék, materializáció-fenomén, színpad, emlékezet, mítosz, pátosz, fétis, automatizmusok, gépek, dekonstrukció és korrekció.

A budapesti kiállítás a bécsi Georg Kargl Galéria együttmûködésében valósul meg, amely kooperáció immár ha­gyományosnak mondható: a Georg Kargl Fine Arts és a Mûcsarnok kollaborációja nyomán valósult meg a Muntean & Rosenblum-kiállítás, a galéria mûvészeitõl munkák szerepeltek a Coolhunters – Fiatalok média és piac között címû kiállításon. A bécsi galériával dolgozik Andreas Fogarasi is, akinek Információ címû kiállítás idén volt lát­ható az Ernst Múzeumban, és akinek Kultur und Freizeit projektjét a velencei magyar pavilonban 2007-ben Arany Oroszlán díjjal jutalmazták.
2009. szeptember 30. - november 8.

Műcsarnok

Jegyek
2009. szeptember 19. - december 13.
Előző kiállítás

Legkisebb közös többszörös

2009. október 10. - november 8.
Következő kiállítás

Oldáskényszer